Tukea

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina. Toiminnan tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen.

Aivovammaliitto tarjoaa tukea ja toimintaa aivovamma-asioissa vammautuneille ja heidän läheisilleen sekä ammattilaisille. Tarvittaessa ohjataan eteenpäin eri organisaatioille.

Kuvassa perhe kävelee polulla syksyisessä maisemassa.

@aivovammaliitto