Ajankohtaista


Hae mukaan Aivovammaliiton kurssille!

Aivovammaliitto järjestää ryhmämuotoista kurssitoimintaa STEAn rahoituksella ja sopeutumisvalmennuskursseja vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla. Kaikki kurssit ovat valtakunnallisia ja ne on tarkoitettu yli 18-vuotiaille Suomessa asuville aivovammautuneille henkilöille ja heidän läheisilleen.

Kurssitoiminnassa ja sopeutumisvalmennuskursseilla saadaan tietoa aivovammoista, vaihdetaan kokemuksia ja käsitellään vamman aiheuttamia muutoksia. Kurssien sisältö vaihtelee kurssin teeman mukaan. Kurssien tavoitteena on auttaa aivovamman saanutta henkilöä ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa sekä tukea oman elämäntilanteen jäsentämisessä ja omien tavoitteiden saavuttamisessa.

Vuonna 2024 järjestetään vielä seuraavat kurssit:

  • Parikurssi 17.-20.9.2024 Kuopiossa (hakuaika 26.7.2024 asti)
  • Sopeutumisvalmennuskurssi pariskunnille* 23.-27.9.2024 Kuopiossa (hakuaikaa 26.7.2024 asti)
  • Toimintakykyä liikkumalla -sopeutumisvalmennuskurssi* 7.–9.10. ja 25.-27.11.2024 Pajulahdessa (hakuaikaa 26.7.2024 asti)
  • Perustietoa aivovammoista -sopeutumisvalmennuskurssi* 28.10.-1.11.2024 Peurungassa (hakuaikaa 30.8.2024 asti)
  • Mitä nyt? -kurssi vastavammautuneille 5.-8.11.2024 Peurungassa (hakuaikaa 20.9.2024 asti)
  • Väsyvyys, voimavarat ja hyvinvointi -sopeutumisvalmennuskurssi* 11.-15.11.2024 Turussa (hakuaikaa 27.9.2024 asti)

*Sopeutumisvalmennuskurssi -nimellä oleville kursseille tarvitset maksusitoumuksen.

Hakuohjeet, ajankohtaiset kurssitiedot ja kurssiesitteemme löydät nettisivuiltamme: Aivovammaliiton kurssiesite vuodelle 2024 löytyy tämän linkin takaa.

Hae mukaan!

Lisätietoja myös:
Otto Laitinen, kuntoutussuunnittelija
Puh: 050 373 9076
otto.laitinen(at)aivovammaliitto.fi


Kelan kuntoutuskurssit traumaattisen aivovamman saaneille

Haluamme muistuttaa, että myös Kela järjestää kuntoutuskursseja traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille. Kuntoutus on moniammatillista ja ryhmämuotoista.

Näille kursseille tarvitset lääkärin suosituksen ja b-lausunnon.

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea ja ohjausta elämäntilanteeseesi ja arjessa selviytymiseen. Kurssilla pyritään lisäämään voimavarojasi ja valmiuksiasi niin, että pystyisit monipuolisesti osallistumaan toimintoihin omassa elinympäristössäsi ja yhteiskunnassa. Kurssin yhtenä tavoitteena on tukea läheistäsi antamalla työkaluja ja keinoja yhteisen hyvän ja toimivan arjen vahvistamiseksi.

Kuntoutuskurssi soveltuu sinulle, jos

  • sinulla on diagnosoitu traumaattinen aivovamma, jonka vuoksi tarvitset moniammatillista kurssimuotoista kuntoutusta.
  • vammautumisestasi on kulunut aikaa vähintään 6 kuukautta ja enintään 5 vuotta.
  • sinulla on selvillä mahdolliset vakuutusyhtiön korvaamat kuntoutukset tai sinulla on vakuutusyhtiön viivästymistodistus.
  • sinulla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta kykenet liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Katso Kelan kuntoutuskurssihausta, milloin kursseja järjestetään (Käytä hakusanaa ”aivovamma”.)

Lisätietoja löydät Kelan sivuilta osoitteesta: https://www.kela.fi/aivovammat-sopeutumisvalmennus
@aivovammaliitto