Vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla järjestettävä sopeutumisvalmennus

Mitä

Vuonna 2021 järjestetään seuraavat sopeutumisvalmennuskurssit:

Sopeutumisvalmennuskurssi perheille 14.18.6.2021 – Peruttu!
Sopeutumisvalmennuskurssi pareille 6.10.9.2021 – Peruttu!
Sopeutumisvalmennuskurssi vastavammautuneille 22.26.11.2021*

*Kurssi siirretty huhtikuulta koronatilanteen vuoksi. Kurssi on täynnä.

Aivovammaliiton kurssit 2021 -esitteen voit katsoa tästä linkistä (pdf).

Kenelle

Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssit ovat valtakunnallisia. Ne on tarkoitettu yli 18-vuotiaille Suomessa asuville aivovammautuneille kuntoutujille ja heidän läheisilleen. Läheisiä ovat puolisot, vanhemmat ja huoltajat, lapset, isovanhemmat tai muut samassa taloudessa asuvat. Perheille tarkoitetulle kurssille voivat alaikäiset lapset tulla myös mukaan. Sopeutumisvalmennuskurssit on tarkoitettu traumaperäisesti aivovammautuneille henkilöille.

Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssit ovat tarkoitettu niille henkilöille, joilla on vakuutusyhtiön maksusitoumus sopeutumisvalmennukseen. Sopeutumisvalmennus on osa kuntoutusta, ja siihen pitää olla lääkärin suositus.

Milloin

Sopeutumisvalmennuskursseille osallistuminen on ajankohtaista, kun vammautumisen jälkeinen kuntoutus ei enää etene suurin harppauksin ja uudenlaiseen elämään sopeutuminen on alkanut. Myös muuttunut elämäntilanne, johon tarvitsee tukea, käy perusteeksi sopeutumis- valmennuskursseille osallistumiseen. Kurssilta voi saada tukea parisuhteeseen tai haastavaan perhetilanteeseen. Ryhmämuotoisilla kursseilla ei ole mahdollisuutta kriisiterapiaan.

Kustannukset

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat osallistujille maksuttomia ja toteutetaan täysihoidolla sisältäen majoituksen (yleensä kahden hengen huoneissa), ateriat sekä ohjelman.

Sopeutumisvalmennuskurssit kustannetaan vakuutusyhtiön maksusitoumuksilla. Vakuutusyhtiön maksusitoumus voi olla valmiina kurssille hakiessa tai sitä voidaan hakea vakuutusyhtiöltä kurssihaun yhteydessä. Maksusitoumus pitää olla, jotta sopeutumisvalmennuskurssille voi osallistua. Matkakustannukset ja mahdolliset ansionmenetyskorvaukset kurssin ajalta korvaa vakuutusyhtiö.

Valintakriteerit

Kurssilaisten valinnat tekee kurssin työryhmä vastaanotettujen hakemusten ja liitteiden perusteella. Valintakriteerit vuonna 2021 ovat seuraavanlaiset:

  1. Tapaturmaisen aivovamman saaneet aikuiset ja heidän läheisensä.
  2. Hakijalla on kuntoutuksen tarve, joihin kurssi vastaa.
  3. Ensimmäistä kertaa kursseille hakevat.
  4. Hakija pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan ja kurssin ohjelmaan.
  5. Ryhmän kokoonpano tarjoaa mahdollisuuden vertaistuen toteutumiseen.

Lisäksi sopeutumisvalmennuskurssille tulee olla vakuutusyhtiön maksusitoumus.

Hakeminen

Sopeutumisvalmennuskursseille haetaan ilmoitettuun hakupäivään mennessä. Sopeutumisvalmennuskursseille haettaessa käytetään hakulomaketta 1. Hakulomakkeen 1 voit tulostaa tästä (pdf). Hakulomake 1 on myös kurssiesitteessä.

Kurssihakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus. Suositus voi olla esimerkiksi lääkärinlausunto, ote sairauskertomuksesta (epikriisi) tai kuntoutussuunnitelma. Suosituksessa pitää olla kuvaus hakijan nykytilanteesta ja toimintakyvystä sekä perustelut kurssin tarpeellisuudesta hakijalle. Hakemuksen ja sen liitteiden on oltava alle vuoden vanhoja. Jos kurssille hakee myös perheenjäsen, on lääkärin suosituksessa tärkeää olla maininta ja perustelut myös hänen osallistumisestaan kurssille.

Lisätietoa:
Otto Laitinen
puh. 050 373 9076
otto.laitinen(at)aivovammaliitto.fi

@aivovammaliitto

Tilaa uutiskirje