Tukea arkeen aivovamman kanssa

Läheiselle tulee usein aivovamman myötä hoidettavaksi monenlaisia uusia asioita; hakemusten täyttämistä, läheisen avustamista kotona ja kodin ulkopuolella, apuvälineiden huoltoa, palavereja, puhelinsoittoja ja asioiden selvittelyä. Saatat jopa toimia omaishoitajana läheisellesi ja olla siten virallisesti läheisestäsi huolehtiva henkilö.

Kotikuntanne sosiaalitoimen sosiaalityöntekijän kautta tehdään palvelusuunnitelma ja tukipalveluiden tarpeen kartoitus tuen saamiseksi kotiinne. Varmista tarvittaessa sairaalan sosiaalityöntekijän tai kuntoutusohjaajan kautta, että läheisesi sekä koko perheen palvelutarpeet arvioidaan kotiutumisen yhteydessä ja tarvittavat suunnitelmat tullaan tekemään.

Lisätietoa arkeen aivovamman kanssa on tarjolla:

Aivovamman jälkitila (linkki avautuu sisäiselle sivulle)
Sosiaalietuudet; Ota yhteys Neuroneuvontaan (linkki avautuu sivustolle Neuroneuvonta)
Kurssitoiminta läheiselle (linkki avautuu sisäiselle sivulle)
Vertaistuki läheiselle (linkki avautuu sisäiselle sivulle)
Aivovamma ja arki -esite (pdf)

@aivovammaliitto