Hallitus

Liiton toimintaa ohjaa liittokokouksen valitsema hallitus, jonka johdolla palkatut ja vapaaehtoistyöntekijät toimivat. Eri toimintojen suunnittelua ja toteuttamista varten hallitus on nimennyt työryhmiä.

Aivovammaliiton korkeinta päätäntävaltaa käyttävät kevät- ja syysliittokokoukset.

Aivovammaliiton hallitus 2023

Timo Kallioja, puheenjohtaja (2022 – 2023)

Jäsenet:
Reijo Salo, E-P (2022-2023)
Jari-Pekka Honkala, Kymavy (2022-2023)
Markku Onnela, E-P (2022-2023)
Terje Vainio, V-S (2023 – 2024)
Marge Miettinen, K-S (2023-2024)
Kimmo Heinonen, I-S (2023 – 2024)

Yleisvarajäsenet:

Sirkka Dahlman, AVY (2022-2023)
Jyrki Itäsalmi, E-P (2023-2024)
Auli Ollila, OSA (2023-2024)
Kari Vainio, P-H (2023-2024)
Sirpa Marttinen, I-S (2023-2024)
Riitta Hätinen, AVY (2023-2024)

@aivovammaliitto