Aivoterveyden ylläpito

Aivojen helliminen ja huolto on todella tärkeä aihe pohdittavaksi, kun moni miettii omaa arkeaan, sen sisältöjä sekä aikatauluja. Toisin kuin moni muu asia, aivot ovat meille täysin uniikki omaisuus: rikkoutuneiden tilalle ei voi ostaa uusia osia vielä mistään erikoisliikkeestä. Aivoterveyden edistämisen voisikin jokainen ottaa haasteeksi ja toteuttaa pieniä muutoksia, jotka tukevat aivojen hyvinvointia päivittäin. Ilouutinen nimittäin on, että olivat aivot vammautuneet tai eivät, niiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen eteen on tehtävissä vielä paljon! Tämä riippuu jokaisen omasta aktiivisuudesta sekä mahdollisuuksien tiedostamisesta.

Käytä hetki ajastasi ja pohdi seuraavia kysymyksiä rehellisesti:

– mitä sellaisia tapoja minulla on, mitkä hellivät aivojani?
– mitä sellaisia tapoja minulla on, mitkä ovat haitaksi aivoilleni?
– kuinka tärkeitä nämä haitalliset tavat minulle ovat?
– mitä voisin tehdä jo tänään aivojeni hellimiseksi?

@aivovammaliitto