Aivovammatietoa

Kuka tahansa meistä voi kaatua, pudota tai joutua liikenneonnettomuuteen ja saada sen seurauksena aivovamman. Se on tapaturman aiheuttama aivokudoksen vaurio, joka syntyy päähän kohdistuvasta iskusta, liike-energiasta tai aivoihin tunkeutuvasta esineestä. Aivovammoja syntyy putoamisten ja kaatumisten seurauksena, liikenneonnettomuuksissa, pahoinpitelyissä tai vapaa-ajan tapaturmissa. Aivovamman saa vuosittain arviolta 36 000 suomalaista ja sen jälkitilan oireita on vähintään 100 000 henkilöllä. Kun mukaan lasketaan vammautuneen lähipiiri, aivovamma koskettaa noin puolta miljoonaa suomalaista.

Aivovamman jälkitila

Aivovamman jälkitilalla tarkoitetaan tapaturman välittömien vaikutusten paranemisen jälkeen ilmeneviä pitkäaikaisia tai pysyviä muutoksia. Mitä vakavammasta vammasta on kyse, sitä todennäköisemmin siitä jää pysyviä oireita. Aivovamman jälkitilan oireet ovat moninaisia ja yksilöllisiä. Tyypillisimpiä oireita ovat voimakas väsymys, muistin häiriöt, aloitekyvyn heikkeneminen, toiminnan ja ajattelun hidastuminen, sanojen löytämisen vaikeus, tunteiden ja käyttäytymisen hallinnan vaikeudet sekä erilaiset fyysiset oireet kuten päänsärky, epilepsia ja erilaiset halvausoireet.

Lievät aivovammat

Ylivoimainen enemmistö, yli 90 %, aivovammoista on lieviä, joista valtaosa on niin sanottuja aivotärähdyksiä. Aivotärähdyksistä toivutaan yleensä nopeasti oireettomaksi. Lievään aivovammaan liittyy kotimaisen hoitosuosituksen mukaan korkeintaan puolen tunnin tajuttomuus, enintään vuorokauden mittainen muistiaukko ja korkeintaan vähäinen vamman aiheuttama magneetti- tai tietokonekuvauslaitteella löydetty kuvantamislöydös. Suurin osa aivotärähdystä vakavammankin lievän aivovamman saaneista toipuu oireettomaksi viikkojen tai kuukausien kuluessa. Arviolta noin 15 %:lle jää kuitenkin pitkäaikaisia tai pysyviä oireita

Keskivaikeat aivovammat

Keskivaikean aivovamman saanut on tajunnaltaan selvästi alentunut vielä puolen tunnin kuluttua vammasta, joskaan ei tajuton. Muistiaukko kestää vuorokaudesta viikkoon. Kuvantamistutkimuksissa löydetään yleensä vamman aiheuttama kallonsisäinen löydös. Suurelle osalle keskivaikean vamman saaneista jää pysyviä oireita, mutta myös täysin oireettomaksi toipuminen on hyvinkin mahdollista.

Vaikeat aivovammat

Vaikeasta aivovammasta puhutaan, kun potilas on tajuton vielä puolen tunnin kuluttua vammasta ja muistiaukko kestää yli viikon. Kuvantamistutkimuksissa löydetään vamman aiheuttama kallonsisäinen löydös. Vaikeasta aivovammasta jää yleensä pysyviä oireita, mutta oireettomaksi toipuminen on joskus mahdollista. Jos potilas on yli viikon tajuttomana tai hänen muistiaukkonsa kestää yli kuukauden, oireettomaksi ei käytännössä toivu kukaan. Vaikeimmista vammoista saattaa jäädä pysyvästi tajuttomaksi, mutta tämä on onneksi hyvin harvinaista.


Lisätietoa aivovammoista

Lisätietoja aivovammoista löytyy aivovammojen Käypä hoito -suosituksen sivustolta sekä Aivotalosta (Linkit avautuvat ulkoiselle sivustolle Käypä hoito ja Aivotalo).


Aivopankki

Aivopankista löytyy asiaa aivoterveydestä, vinkkejä aivojen hyvinvointiin sekä voit tehdä aivoterveystestejä ja oppia lisää aivoista. Tutustu Aivopankkiin tästä linkistä (linkki avautuu sivustolle Aivopankki).


Rakkaataivot.fi

Aivosäätiön kampanjasivusto kannustaa kaikkia suomalaisia pysähtymään hetkeksi miettimään omaa aivoterveyttään. Tutustu rakkaataivot.fi-sivustoon tästä linkistä (linkki avautuu sivustolle rakkaataivot.fi/Merk Oy, Aivosäätiö)


Vertaistuki

Jos kaipaat vertaistukea, tutustu sivustomme Tukea-osioon (linkki avautuu sisäiselle sivulle)

Yhdistysten tarjoama vertaistuki ja tapahtumat (linkki avautuu sivustolle aivovammayhdistykset.fi)


Aivovamma-aiheiset kirjat

Tutustu aivovamma-aiheisiin kirjoihin tästä (linkki avautuu sisäiselle sivulle).

@aivovammaliitto