STEAn rahoituksella järjestettävät kurssit

Mitä

Vuonna 2021 järjestetään seuraavat kurssit:

Äijäkurssi 19.–22.5.2021
Verkkokurssi 1, 31.5.–4.6.2021
Perhekurssi 7.–11.6.2021
Voimavarakurssi 9.–13.8.2021
Naisten kesken 25.–28.8.2021
Parikurssi 13.–17.9.2021 (Yhteistyössä Neuroliiton kanssa)
Väsyvyyskurssi 11.–15.10.2021
Verkkokurssi 2, 1.– 5.11.2021
Mitä nyt? 15. – 19.11.2021 PERUTTU!


Aivovammaliiton kurssit 2021 -esitteen voit katsoa tästä linkistä (pdf).

Kenelle

Aivovammaliiton kurssit ovat valtakunnallisia. Ne on tarkoitettu yli 18-vuotiaille Suomessa asuville aivovammautuneille henkilöille ja heidän läheisilleen. Läheisiä ovat puolisot, vanhemmat ja huoltajat, lapset, isovanhemmat tai muut samassa taloudessa asuvat. Perhekurssille voivat osallistua myös alaikäiset lapset. Kurssit ovat tarkoitettu ensisijaisesti traumaperäisesti aivovammautuneille henkilöille. Mikäli vapaita paikkoja jää, voidaan kursseille harkinnan perusteella ottaa leikkausten/sairauksien vuoksi aivovaurion saaneita henkilöitä.

Milloin

Kursseille osallistuminen on ajankohtaista silloin, kun ollaan tottumassa uudenlaiseen elämään ja kaivataan vertaiskontakteja arjen hallinnan tueksi. Kurssilta voi saada tukea parisuhteeseen, uuteen perhetilanteeseen tai muuttuneeseen elämänvaiheeseen ammattilaisten ja vertaisten tuella. Ryhmämuotoisilla kursseilla ei ole mahdollisuutta kriisiterapiaan. Kursseilla etsitään uusia näkökulmia tilanteeseen ja pyritään löytämään voimavaroja arkeen.

Kustannukset

Kurssit ovat osallistujille maksuttomia ja ne toteutetaan täysihoidolla sisältäen majoituksen (yleensä kahden hengen huoneissa), ateriat sekä ohjelman. Kursseja järjestetään STEAn myöntämän avustuksen turvin. Matkakuluja voi hakea Kelasta, kun lääkärinlausunnossa on suositus kyseiselle kurssille. Kela tekee yksilölliset päätökset matkakulujen mahdollisesta korvaamisesta.

Valintakriteerit

Kurssilaisten valinnat tekee kurssin työryhmä vastaanotettujen hakemusten ja liitteiden perusteella. Valintakriteerit vuonna 2021 ovat seuraavanlaiset:

  1. Tapaturmaisen aivovamman saaneet aikuiset ja heidän läheisensä.
  2. Hakijalla on kuntoutuksen tarve, joihin kurssi vastaa.
  3. Ensimmäistä kertaa kursseille hakevat.
  4. Hakija pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen toimintaan ja kurssin ohjelmaan.
  5. Ryhmän kokoonpano tarjoaa mahdollisuuden vertaistuen toteutumiseen.

Hakeminen

Aivovammaliiton kursseille haetaan ilmoitettuun hakupäivään mennessä. Kursseille haettaessa käytetään hakulomaketta 2. Hakulomakkeen 2 voit tulostaa  tästä (pdf). Hakulomake 2 on myös kurssiesitteessä.

Kurssihakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus ja perustelut kurssille. Suositus voi olla esimerkiksi lääkärinlausunto tai ote epikriisistä. Suosituksessa pitää olla kuvaus hakijan nykytilanteesta ja toimintakyvystä sekä perustelut kurssin tarpeellisuudesta hakijalle. Hakemuksen ja sen liitteiden on oltava alle vuoden vanhoja.

Kurssihakemuksen postitusosoite: Aivovammaliitto ry/Kurssit, Malminkaari 5 b, 00700 Helsinki

Lisätietoa:
Otto Laitinen
puh. 050 373 9076
otto.laitinen(at)aivovammaliitto.fi

@aivovammaliitto

Tilaa uutiskirje