STEAn avustuksella järjestettävät kurssit

Mitä

Aivovammaliiton kurssit ovat ammattilaisten ohjaamaa ryhmämuotoista ja tavoitteellista toimintaa, jossa vertaistuki on tärkeässä asemassa. Kurssien keskeinen työmenetelmä on ohjatut ryhmäkeskustelut.

Vuonna 2023 järjestetään seuraavat kurssit STEAn avustuksella:

Verkkokurssi (yhteistyössä Neuroliiton kanssa) – Uupumus ja toimiva arki 

Aika: Keskiviikkoisin 1.3.–3.5.2023 kello 15.00–17.00

Paikka: Verkossa

Haku: 27.1.2023 mennessä

Kurssi on tarkoitettu aivovamman saaneille, jotka haluavat osallistua verkossa tapahtuvaan ryhmämuotoiseen työskentelyyn. Kurssilla käsitellään monipuolisesti ratkaisuja tilanteisiin, joissa vamma ja sen aiheuttama uupumus vaikeuttavat arjen jaksamista. Kurssilla tunnistetaan omia jaksamisen rajoja sekä vahvistetaan voimavaroja, jotka kantavat eteenpäin arjessa. 

Kurssi järjestetään yhteistyössä Neuroliiton kanssa ja kurssille osallistuu myös heidän kohderyhmäänsä.

Väsyvyyskurssi

Aika: 28.–31.3.2023

Paikka: Ruissalon kylpylä, Turku.  www.ruissalospa.fi

Haku: 24.2.2023 mennessä

Kurssi on tarkoitettu aivovamman saaneille henkilöille, joilla väsyvyys on merkittävä oire ja joiden vammautumisesta on kulunut vähintään kolme vuotta. Kurssilla annetaan asiantuntijatietoa ja vaihdetaan kokemuksia aivovamman aiheuttamista väsyvyysoireista. Tavoitteena on oppia tunnistamaan oma väsyvyys ja löytää keinoja sen kanssa elämiseen sekä vahvistaa omia voimavaroja hyvinvoinnin tukena. Kurssille voi osallistua myös vammautuneen läheinen.

Miesten kesken -kurssi

Aika: 18.–21.4.2023

Paikka: Imatran kylpylä, Imatra.  www.imatrankylpyla.fi

Haku: 10.3.2023 mennessä

Kurssi on tarkoitettu aivovammautuneille miehille, joiden vammautumisesta on kulunut ainakin viisi vuotta. Kurssilla käsitellään vammautumisen merkitystä oman identiteetin ja ihmissuhteiden kannalta sekä pyritään vahvistamaan omia voimavaroja. Tavoitteena on saada uusia näkökulmia vamman kanssa elämiseen jakamalla kokemuksia, ajatuksia ja ratkaisuja muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Kurssi sisältää ohjattuja ryhmäkeskusteluja ja toiminnallisia osioita.

Liikuntakurssi

Aika: Kaksiosainen kurssi, 8.–10.5. ja 12.–14.6.2023

Paikka: Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola. www.pajulahti.com

Haku: 31.3.2023 mennessä

Kurssi on suunnattu aivovamman saaneille henkilöille, jotka liikkuvat arjessaan vähän ja haluavat saada uusia mielekkäitä kokemuksia toiminnan kautta. Kurssilla saadaan asiantuntijatietoa aivovamman jälkitilaoireista ja liikunnan merkityksestä kuntoutumisessa sekä kokeillaan yhdessä erilaisia lajeja. Tavoitteena on löytää liikunnan ja tekemisen ilo hyvinvoinnin tukena.

Naisten kesken -kurssi

Aika: 23.–26.5.2023

Paikka: Imatran kylpylä, Imatra.  www.imatrankylpyla.fi

Haku: 31.3.2023 mennessä

Kurssi on tarkoitettu aivovammautuneille naisille, joiden vammautumisesta on kulunut ainakin viisi vuotta. Kurssilla käsitellään vammautumisen merkitystä oman identiteetin ja ihmissuhteiden kannalta sekä pyritään vahvistamaan omia voimavaroja. Tavoitteena on saada uusia näkökulmia vamman kanssa elämiseen jakamalla kokemuksia, ajatuksia ja ratkaisuja muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Kurssi sisältää ohjattuja ryhmäkeskusteluja ja toiminnallisia osioita.

Perhekurssi

Aika: 5.–9.6.2023

Paikka: Ruissalon kylpylä, Turku, www.ruissalospa.fi

Haku: 21.4.2023 mennessä

Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa vanhemmalla on aivovamma ja vammautumisesta on kulunut vähintään kaksi vuotta. Kurssilla annetaan tietoa aivovammoista ja keskustellaan vammautumisen merkityksestä perheen kannalta. Kurssilla on mahdollisuus tavata muita vastaavassa tilanteessa olevia perheitä, jakaa omia kokemuksia ja kuulla muiden vinkkejä perhe-elämään. Osa ohjelmasta on yhteistä kaikille perheenjäsenille, osa erikseen aikuisille ja lapsille. Kurssin tavoitteena on tukea perhettä sopeutumaan muuttuneeseen elämäntilanteeseen.

Avokurssi – Mielen voimavarat (yhteistyössä Neuroliiton kanssa)

Aika: Kaksiosainen kurssi 1.–3.9. ja 27.–29.10.2023

Paikka: Aivovammaliiton toimisto, Helsinki.

Haku: 28.7.2023 mennessä

Kurssi on tarkoitettu aivovamman saaneille henkilöille, jotka haluavat perehtyä mielen hyvinvointiin. Kurssilla opetellaan tunnistamaan ja vahvistamaan omia voimavaroja, mietitään keinoja itsesäätelyn tueksi sekä otetaan käyttöön uusia keinoja tulla toimeen vamman kanssa. Kurssi sisältää ammatillisesti ohjattuja ryhmäkeskusteluja, toiminnallista harjoittelua ja tietoisuusharjoitteita.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Neuroliiton kanssa ja kurssille osallistuu myös heidän kohderyhmäänsä.

Minä, muut ja aivovamma – Nuorten aikuisten kurssi (yhteistyössä Tatu ry:n kanssa)

Aika: Hybridimuotoinen kurssi, jossa etätapaamiset tiistaisin 5.9.–24.10.2023 kello 17.00–19.00 ja lähijakso 29.9.–1.10.2023.

Paikka: Verkossa ja lähijakso Nuorisokeskus Anjalassa, Kouvolassa. www.nuorisokeskusanjala.fi

Haku: 28.7.2023 mennessä

Kurssi on tarkoitettu aivovamman saaneille 18–29-vuotiaille henkilöille, jotka haluavat vahvistaa itsetuntoaan ja ymmärrystään, tunnetaitojaan ja voimavarojaan. Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään itseään paremmin, tunnistaa omia voimavaroja ja vahvistaa omia vuorovaikutustaitoja. Kurssin aikana työskennellään yksin ja ryhmässä erilaisten ohjattujen harjoitusten avulla.

Parikurssi

Aika: 12.–15.9.2023

Paikka: Virkistyshotelli Yyteri, Pori.  www.virkistyshotelli.fi

Haku: 28.7.2023

Kurssi on tarkoitettu pariskunnille, joista toinen on aivovammautunut ja vammautumisesta on kulunut vähintään kolme vuotta. Kurssilla keskitytään erityisesti parisuhdeteemaan. Kurssin tavoitteena on käsitellä vammautumisen vaikutuksia parisuhteeseen, saada uusia näkökulmia muilta samassa tilanteessa olevilta ja vahvistaa voimavaroja muuttuneessa elämäntilanteessa. Kurssi sisältää ryhmä- ja parikeskusteluja sekä toiminnallisia osuuksia.

Mitä nyt? -kurssi

Aika: 9.–13.10.2023

Paikka: Ruissalon kylpylä, Turku.  www.ruissalospa.fi

Haku: 25.8.2023 mennessä

Kurssi on tarkoitettu aivovamman lähivuosina saaneille, joilla vammautumisesta on kulunut vähintään vuosi. Kurssilla annetaan asiantuntijatietoa aivovammoista ja käsitellään vammautumisen merkitystä omassa elämässä. Kurssilla keskitytään vamman aiheuttamien muutosten tiedostamiseen, sosiaalisten suhteiden aktivoimiseen ja omien voimavarojen hyödyntämiseen kuntoutumisen tukena. Kurssi antaa mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia aivovamman jälkitilaoireista samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Kurssille voi osallistua myös vammautuneen läheinen.

Kenelle

Aivovammaliiton kurssit ovat valtakunnallisia. Ne on tarkoitettu yli 18-vuotiaille Suomessa asuville aivovammautuneille henkilöille. Osalle kursseista voi osallistua myös läheinen. Läheisiä ovat puolisot, vanhemmat ja huoltajat, aikuiset lapset, isovanhemmat tai muut samassa taloudessa asuvat. Perhekurssille voivat osallistua myös alaikäiset lapset. Kurssit ovat tarkoitettu ensisijaisesti traumaperäisesti aivovammautuneille henkilöille. Kursseille voidaan valita harkinnan perusteella myös henkilöitä, jotka ovat saaneet aivovaurion muulla tavalla.

Milloin

Kursseille osallistuminen on ajankohtaista silloin, kun ollaan tottumassa uudenlaiseen elämään ja kaivataan vertaiskontakteja arjen hallinnan tueksi. Kurssilta voi saada tukea muuttuneeseen elämänvaiheeseen ammattilaisten ja vertaisten tuella. Ryhmämuotoisilla kursseilla ei ole mahdollisuutta yksilö- tai kriisiterapiaan. Kursseilla etsitään keinoja oman hyvinvoinnin lisäämiseksi ja pyritään löytämään voimavaroja arkeen.

Kustannukset

Kurssit ovat osallistujille maksuttomia ja ne toteutetaan täysihoidolla sisältäen majoituksen kahden hengen huoneissa, ateriat ja ohjelman. Kursseja järjestetään STEAn myöntämällä avustuksella. Matkakulut tulee maksaa itse, eikä niitä korvata Kelan tai Aivovammaliiton toimesta. Kurssin ajalta ei voi hakea kuntoutusrahaa Kelasta.

Kurssiesite

Kurssiesite löytyy tämän linkin takaa.

Hakeminen

Aivovammaliiton kursseille haetaan ilmoitettuun hakupäivään mennessä. Kursseille haettaessa käytetään ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta:

https://asiointi.aivovammaliitto.fi/kurssit (linkki avautuu sisäiselle kurssihakusivulle)

Paperisen kurssihakemuksen postitusosoite: Aivovammaliitto ry/Kurssit, Malminkaari 5 B, 00700 Helsinki

Lisätietoja saat Aivovammaliiton kuntoutussuunnittelijalta, puh. 050 373 9076, www.aivovammaliitto.fi

Lisätietoa:
Kuntoutussuunnittelija Otto Laitinen
puh. 050 373 9076
otto.laitinen(at)aivovammaliitto.fi

@aivovammaliitto