STEAn avustuksella järjestettävät kurssit

STEAn avustuksella järjestettävät kurssit

Mitä

Aivovammaliiton kurssit ovat ammattilaisten ohjaamaa ryhmämuotoista ja tavoitteellista toimintaa, jossa vertaistuki on tärkeässä asemassa. Kurssien keskeinen työmenetelmä on ohjatut ryhmäkeskustelut.

Vuonna 2024 järjestetään seuraavat kurssit STEAn avustuksella:

Väsyvyyskurssi

Aika: 19.–22.3.2024

Paikka: Imatran kylpylä, Imatra. https://www.imatrankylpyla.fi/

Haku: 16.2.2024 mennessä

Kurssi on tarkoitettu aivovamman saaneille henkilöille, joilla väsyvyys on merkittävä oire ja joiden vammautumisesta on kulunut vähintään kolme vuotta. Kurssilla saadaan asiantuntija­tietoa, käydään erilaisia ryhmäkeskusteluja ja tehdään erilaisia toiminallisia harjoituksia. Tavoitteena on oppia tunnistamaan oma väsyvyys ja löytää keinoja sen kanssa elämiseen sekä vahvistaa omia voimavaroja. Kurssille voi hakea myös yhdessä läheinen kanssa.

KURSSI PERUTTU! Miesten kesken -kurssi

Aika: 23.–26.4.2024

Paikka: Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola. www.pajulahti.com

Haku: 15.3.2024 mennessä

Kurssi on tarkoitettu aivovammautuneille miehille, joiden vammautumisesta on kulunut ainakin viisi vuotta. Kurssilla käsitellään vammautumisen merkitystä oman identiteetin ja ihmissuhteiden kannalta sekä pyritään vahvistamaan omia voimavaroja. Tavoitteena on saada uusia näkökulmia vamman kanssa elämiseen jakamalla kokemuksia ja ratkaisuja muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Kurssi sisältää ohjattuja ryhmäkeskusteluja ja toiminnallisia osioita.

Liikuntakurssi

Aika: Kaksiosainen kurssi, 15.–17.4. ja 27.–29.5.2024

Paikka: Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola. www.pajulahti.com

Haku: 15.3.2024 mennessä

Kurssi on suunnattu aivovamman saaneille henkilöille, joiden vammautumisesta on ainakin kaksi vuotta ja jotka haluavat edistää hyvinvointiaan liikunnan avulla. Kurssilla saadaan asiantuntijatietoa, käydään ryhmäkeskusteluja sekä kokeillaan yhdessä erilaisia lajeja. Tavoitteena on löytää liikunnan ja tekemisen ilo hyvinvoinnin tukena.

Naisten kesken -kurssi

Aika: 14.–17.5.2024 Paikka: Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio. https://www.rauhalahti.fi/

Haku: 29.3.2024 mennessä

Kurssi on tarkoitettu aivovammautuneille naisille, joiden vammautumisesta on kulunut ainakin viisi vuotta. Kurssilla käsitellään vammautumisen merkitystä oman identiteetin ja ihmissuhteiden kannalta sekä pyritään vahvistamaan omia voimavaroja. Tavoitteena on saada uusia näkökulmia vamman kanssa elämiseen jakamalla kokemuksia, ajatuksia ja ratkaisuja muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Kurssi sisältää ohjattuja ryhmäkeskusteluja ja toiminnallisia osioita.

Perhekurssi

Aika: 3.–7.6.2024

Paikka: Imatran kylpylä, Imatra. https://www.imatrankylpyla.fi/

Haku: 13.4.2024 mennessä

Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa vanhemmalla on aivovamma ja vammautumisesta on kulunut vähintään kaksi vuotta. Kurssilla annetaan tietoa aivovammoista ja keskustellaan vammautumisen merkityksestä perheen kannalta. Kurssilla on mahdollisuus tavata muita vastaavassa tilanteessa olevia perheitä, jakaa omia kokemuksia ja kuulla muiden vinkkejä perhe-elämään. Osa ohjelmasta on yhteistä kaikille perheenjäsenille, osa erikseen aikuisille ja lapsille. Kurssin tavoitteena on tukea perhettä sopeutumaan muuttuneeseen elämäntilanteeseen.

Parikurssi

Aika: 17.–20.9.2024

Paikka: Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio. https://www.rauhalahti.fi/

Haku: 26.7.2024 mennessä

Kurssi on tarkoitettu pariskunnille, joista toinen on aivovammautunut ja vammautumisesta on kulunut vähintään kolme vuotta. Kurssilla keskitytään erityisesti parisuhde­teemaan. Kurssin tavoitteena on käsitellä vammautumisen vaikutuksia parisuhteeseen, saada uusia näkökulmia muilta samassa tilanteessa olevilta ja vahvistaa voimavaroja muuttuneessa elämäntilanteessa. Kurssi sisältää ryhmä- ja parikeskusteluja sekä toiminnallisia osuuksia.

Mitä nyt? -kurssi

Aika: 5.–8.11.2024

Paikka: Peurunka, Laukaa. https://peurunka.fi/

Haku: 20.9.2024 mennessä

Kurssi on tarkoitettu viime vuosina aivovamman saaneille, joilla vammautumisesta on kulunut vähintään vuosi. Kurssil­la annetaan asiantuntijatietoa aivovammoista ja käsitellään vammautumisen merkitystä omassa elämässä. Kurssilla keskitytään vamman aiheuttamien muutosten tiedostami­seen, sosiaalisten suhteiden aktivoimiseen ja omien voimavarojen hyödyntämiseen kuntoutumisen tukena. Kurssi antaa mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia aivovamman jälkitilaoireista samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Kurssille voi hakea myös yhdessä läheinen kanssa.

Kenelle

Aivovammaliiton kurssit ovat valtakunnallisia. Ne on tarkoitettu yli 18-vuotiaille Suomessa asuville aivovammautuneille henkilöille. Osalle kursseista voi osallis­tua myös läheinen. Läheisiä ovat puolisot, vanhemmat ja huoltajat, aikuiset lapset tai muut samassa taloudessa asuvat. Perhekurssille voivat osallistua myös alaikäiset lapset. Kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti trauma-peräisesti aivovammautuneille henkilöille. Kursseille voidaan valita harkinnan perusteella myös henkilöitä, jotka ovat saaneet aivovaurion muulla tavalla.

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneille kursseja järjestää Aivoliito (https://www.aivoliitto.fi/).

Milloin

Kursseille osallistuminen on ajankohtaista silloin, kun ollaan tottumassa uudenlaiseen elämään ja kaivataan vertaiskontakteja arjen hallinnan tueksi. Kurssilta voi saada tukea muuttuneeseen elämänvaiheeseen ammat­tilaisten ja vertaisten tuella. Kursseilla etsitään keinoja oman hyvinvoinnin lisäämiseksi ja pyritään löytämään voimavaroja arkeen.

Ryhmämuotoisilla kursseilla ei ole mahdollisuutta yksilö- tai kriisiterapiaan.

Kustannukset

Kurssit ovat osallistujille maksuttomia, ja ne toteutetaan täysihoidolla sisältäen majoituksen kahden hengen huoneissa, ateriat ja ohjelman. Kursseja järjestetään STEAn myöntämällä avustuksella. Matkakulut tulee maksaa itse, eikä Kela tai Aivovammaliitto korvaa niitä. Kurssin ajalta ei voi hakea kuntoutusrahaa Kelasta.

Kurssiesite

Kurssiesite löytyy tämän linkin takaa.

Hakeminen

Aivovammaliiton kursseille haetaan ilmoitettuun hakupäivään mennessä. Kursseille haettaessa käytetään ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta:

https://asiointi.aivovammaliitto.fi/kurssit (linkki avautuu sisäiselle kurssihakusivulle)

Paperisen kurssihakemuksen postitusosoite: Aivovammaliitto ry/Kurssit, Malminkaari 5 B, 00700 Helsinki

Lisätietoja saat Aivovammaliiton kuntoutussuunnittelijalta, puh. 050 373 9076, www.aivovammaliitto.fi

Lisätietoa:
Kuntoutussuunnittelija Otto Laitinen
puh. 050 373 9076
otto.laitinen(at)aivovammaliitto.fi

@aivovammaliitto