Yhdistysten tarjoama vertaistuki

Yhdistys on lähellä

Aivovammayhdistyksiä on tällä hetkellä 11 ja niiden alaisia paikallisia toimintaryhmiä löytyy noin 20 eri puolilta Suomea. Jokainen henkilöjäsen kuuluu johonkin aivovammayhdistykseen ja aivovammayhdistykset puolestaan kuuluvat jäseninä Aivovammaliittoon.

Yhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin ja tarjoavat jäsenilleen monenlaista vertaistukea, muun muassa keskusteluun ja kokemusten vaihtoon perustuvaa sekä yksilöille että ryhmille, niin aivovammautuneille kuin heidän läheisilleenkin. Lisäksi yhdistyksillä on toiminnallisia vertaistukiryhmiä/harrastusryhmiä, joissa on mahdollisuus kehittää omia kykyjään ja tavata toisia samanlaisessa elämäntilanteessa olevia. Yhdistykset järjestävät myös erilaisia tapahtumia, retkiä ja muuta toimintaa. 

@aivovammaliitto