Vaikuttaminen

Aivovammaliitto valvoo aivovammautuneiden ihmisten etuja ja oikeuksia. Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammaisten henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina muun väestön kanssa. Toiminnan tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen.

Aivovammautuneet ihmiset ovat olleet näkyvästi esillä viime vuosien aikana muun muassa erilaisissa vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Aivovammaliiton yksi tehtävä on edistää vakuutusasioiden käsittelyä yhteiskunnassa. 

Katso tästä linkistä Aivovammaliiton kannanotot (linkki avautuu sisäiselle sivulle).

Katso tästä linkistä Aivovammaliiton lausunnot (linkki avautuu sisäiselle sivulle).

@aivovammaliitto