Voimavaraistavan tuen malli

Traumaattinen aivovamma tulee potilaalle ja hänen läheiselleen aina yllättäen eikä siihen voi valmistautua etukäteen. Läheisten tiedon tarve on alkuvaiheessa suuri, erityisesti vamman ollessa vakava. Tämän vuoksi on rakennettu voimavaraistavan tuen malli, joka vastaa läheisten tiedon ja tuen tarpeisiin.

Aivovammautuneen henkilön joutuessa yllättäen sairaalahoitoon, voi läheinen joutua tilanteeseen, jossa on paljon asioita selvitettävänä. Potilaan toipuminen kestää usein pitkään, aivovamman oireet saattavat olla pysyviä ja usein potilaat kotiutuvat monien haasteiden kanssa. Läheinen tarvitsee alusta alkaen tietoa ja tukea, joka auttaa häntä pärjäämään näiden asioiden kanssa.

Voimavaraistavan tuen malli on aivovammautuneiden henkilöiden läheisiltä sekä terveydenhuollon asiantuntijoilta kerätyn tiedon pohjalta muodostettu toimintamalli, jonka tavoitteena on parantaa läheisten saamaa tukea, erityisesti hoidon alkuvaiheessa.

Voimavaraistavan tuen malli sisältää tietoa suoraan läheiselle annettavaksi (Aivovamma -opas läheiselle, Läheisen polku), tarkistuslistan ammattilaisille läheisen ohjaamiseen liittyen työn tueksi sekä tietoa ja opastusta läheiselle tarjottavasta vertaistuesta OLKAn ja Aivovammaliiton kautta. Voimavaraistavan tuen mallin kokonaisuus on esitetty alla olevassa kuvassa.

Pääset tutustumaan voimavaraistavan tuen mallin osa-alueisiin (Tarkistuslista, Opas läheiselle ja Läheisen polku sekä Vertaistuki) klikkaamalla otsikoita sivuston laidasta.

Voimavaraistavan tuen malli -posterit

Voimavaraistavan tuen mallista on tehty myös posterit läheiselle ja ammattilaisille. Posterit on tilattavissa Aivovammaliitosta sähköpostin välityksellä (hankkeen työntekijöiltä) hoitoyksiköihin.

Läheisille suunnattu posteri voidaan hoitoyksiköissä asettaa näkyville sellaiseen paikkaan, jossa läheiset viettävät aikaa. Posteri antaa tietoa läheisille siitä, mistä tukea ja tietoa voi saada tai hakea.

Posteri läheisille (pdf)

Ammattilaisille suunnattu posteri voidaan hoitoyksiköissä asettaa näkyville sellaiseen paikkaan, jossa henkilökunta ja ammattilaiset sen näkevät. Posteri antaa tiivistetysti tietoa siitä, mitä voimavaraistavan tuen malli tarkoittaa ja sisältää.

Posteri ammattilaisille (pdf)

Terveyskylä.fi -sivuston Aivotalossa on Aivovammat-osio, johon voit ohjata läheisen lukemaan lisätietoa aivovammoista.

Lisätietoa: Aivotalon aivovammat (linkki avautuu sivustolle Terveyskylä.fi Aivotalo Aivovammat)

Voimavaraistuminen = Leino-Kilpi jakaa voimaantumista edistävän tiedon kuuteen osa-alueeseen, jotka ovat biofysiologinen, toiminnallinen, kokemuksellinen, eettinen, sosiaalinen ja taloudellinen tieto. Voimaantumisen edellytyksenä on, että hoitohenkilökunnan antama tieto vastaa mahdollisimman paljon läheisten odotuksia ja mieltymyksiä, sekä sitä, että läheinen pystyy hyödyntämän saatua tietoa päätöksenteossa (Lähde: Leino-Kilpi ym. 2005, Nygårdh 2012, Fumagalli ym. 2015, Sigurdardottir ym. 2015).

@aivovammaliitto