Tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke

Tukea aivovammautuneen läheiselle on Aivovammaliiton kehittämishanke vuosille 2019-2021. Hankkeen aikana on kehitetty voimavaraistavan tuen malli, joka sisältää tiedollista tukea sekä vertaistukea aivovammautuneen läheiselle hoidon alkuvaiheessa.

Voimavaraistavan tuen malli

Voimavaraistavan tuen mallista on tehty lyhyt esittelyvideo (noin 8 minuuttia): Voimavaraistavan tuen malli -video (linkki avautuu sivustolle Youtube).

Vuoden 2019 aikana on järjestetty Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa työpajoja, joihin on osallistunut hoitohenkilökuntaa, vammautuneiden läheisiä sekä muita asiantuntijoita, jotka kohtaavat työssään aivovammautuneita ja heidän läheisiään. Työpajoissa on suunniteltu voimavaraistavan tuen mallia, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 aikana ympäri Suomea.

Työpajoissa on suunniteltu myös ohjausmateriaaleja niin hoitohenkilökunnalle kuin läheisillekin. Voimavaraistavan tuen mallin materiaalit ovat ”Aivovamma – opas läheiselle”, ”Läheisen polku” -video ja kuva sekä ”Tarkistuslista ammattilaiselle”. Materiaalit on julkaistu 2020 loppuvuodesta ja tietoa on myös lisätty Terveyskylä.fi -sivuston Aivotaloon, jossa ne ovat saatavilla vapaasti.

Läheisen polku sairaalassa
Hankkeen kuvaama läheisen polku hoidon alussa

Materiaaleja


Läheisen polku -video (linkki avautuu sivustolle Youtube)
Den närståendes väg – Stöd under sjukhusvistelsen (linkki avautuu sivustolle Youtube)
The path for family member of a brain injured person – Support during hospitalization  (linkki avautuu sivustolle Youtube)

Läheisen opas (pdf)
Hjärnskada – guide för närstående (pdf)
Traumatic brain injury – a guide for family members (pdf)

Tarkistuslista ammattilaisille (pdf)

Hanke on tuottanut perehdytysmateriaalia ammattilaisille, jonka tarkoituksena on toimia esimerkiksi osana uuden työntekijän perehdytystä tai koulutusmateriaalina. Tutustu tarkemmin perehdytys- ja koulutusmateriaalin sisältöön tästä (linkki aukeaa sivustolle Aivovammaliitto).

Läheiset ovat olleet mukana mallin kehittämisessä osallistumalla työpajoihin ja vastaamalla kyselyyn saadusta tuesta ja tuen tarpeista. Läheisiä on ollut mukana myös mallin sekä tuotettujen materiaalien arvioinnissa. Hankkeen aikana kehitetään myös läheisille tarjottavaa vertaistukea. Vertaistukea suunnitellaan osaksi läheisten tukea jo sairaalassa yhteistyössä OLKAn kanssa sekä kehitetään valtakunnallisesti saavutettavaa verkkovertaistukea yhteistyössä Aivovammaliiton kanssa. Läheisiä tarvitaan mukaan vertaistuen kehittämiseen koko hankkeen ajan.

Yhteistyössä hankkeessa ovat HUS, Metropolia Ammattikorkeakoulu, OLKA, Aivotalo, Suomen Neurohoitajat ry, Sairaanhoitajaliitto sekä Itä-Suomen yliopisto.

Lisätietoa:

Julia Lindlöf

Julia Lindlöf
projektikoordinaattori
julia.lindlof(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 520 1243

Inkeri Hutri

Inkeri Hutri, 31.5.2022 asti
projektisuunnittelija

@aivovammaliitto