Läheisen polku

Läheisen polku -video (linkki avautuu sivustolle Youtube) kertoo Mikon tarinan sairaalahoidon alkuvaiheesta, kun hänen puolisonsa Venla joutui vakavaan onnettomuuteen, jossa hän sai aivovamman. Mikko kertoo, mitä tukimuotoja hänelle tarjottiin ja millaista apua hän sai Venlan sairaalahoidon aikana. Mikko muistuttaa läheisiä huolehtimaan myös omasta jaksamisestaan ja ottamaan apua vastaan.

Video on tuotettu Tukea aivovammautuneen läheiselle -hankkeessa osaksi läheisille suunnattuja materiaaleja. Materiaalit ovat osa voimavaraistavan tuen mallia, joka on luotu läheisten tukemiseksi sairaaloissa. Malli sisältää materiaalien lisäksi hoitohenkilökunnan ja vertaistukihenkilön tarjoamaa tietoa ja tukea.

Video: Videotiiviste Oy | www.videotiiviste.fi

Läheisen polku sairaalassa

@aivovammaliitto