Aivovamma ja läheinen -seminaaritallenne

Aivovammaliiton Tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke järjesti 27.1.2021 seminaarin, jossa esiteltiin läheisten tukemiseksi luotu voimavaraistavan tuen malli sekä malliin sisältyviä materiaaleja. Puhujina seminaarissa olivat hankkeen ja Aivovammaliiton työntekijöitä sekä hankkeen yhteistyökumppaneiden edustajia. Lisäksi seminaarissa esiintyi asiantuntijoita erilaisista läheisille tarjolla olevista tukimuodoista sairaalassa.

Seminaarin kohderyhmänä olivat aivovammautuneita ja heidän läheisiään työssään kohtaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, vertais- ja kokemustoimijat sekä opiskelijat. Myös muut aiheesta kiinnostuneet voivat hyötyä seminaarin sisällöstä!

Aivovamma ja läheinen – Voimavaraistava tuki sairaalahoidon aikana -seminaarin tallenne on katsottavissa tämän linkin takana (linkki avautuu sivustolle Youtube).

@aivovammaliitto