Vertaistuki osana mallia

Vertaistuen on todettu edistävän läheisten sopeutumista uuteen elämäntilanteeseen, mutta tällä hetkellä vertaistuen pariin ohjataan läheisiä harvoin hoidon alkuvaiheessa.

Vertaistuella tarkoitetaan samanlaisten elämänkokemusten vaihtamista kahden ihmisen välillä tai ryhmässä. Uudessa elämäntilanteessa vertaistuen avulla voi saada tietoa vammasta, sen vaikutuksista elämään, hoitomuodoista ja toipumisesta. Vertaistuesta on hyötyä ja vertaisilta voi saada rohkaisua ja ymmärrystä elämäntilanteeseensa.

Terveydenhuollon ammattilaisen kannattaa kertoa vertaistuen mahdollisuudesta ja ohjata läheistä vertaistukea tarjoavien tahojen luo. Vertaistuki täydentää ammattilaisten antamaa tukea. Aivovammautumisen yhteydessä alkuvaiheessa läheinen voi usein hyötyä henkilökohtaisesta vertaistuesta eli kahdenkeskisestä keskustelusta vertaistukijan kanssa. Ammattilaisena voitkin kysyä läheiseltä: Haluaisitko jutella saman kokeneen kanssa? Vertaistuen pariin ei kuitenkaan kannata painostaa eikä se koskaan korvaa ammattilaisten antamaa tukea.

Mistä vertaistukea saa?

Aivovammaliitto järjestää vertaistukea valtakunnallisesti. Voit katsoa videon, jossa Aivovammaliiton työntekijä kertoo liiton järjestämästä vertaistuesta vammautuneille ja heidän läheisilleen:

OLKA on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. OLKA tarjoaa sairaalan potilaille ja läheisille sekä sairaalan henkilökunnalle tietoa potilasyhdistysten tarjoamista palveluista, kuten vertaistuesta ja muusta toiminnasta. Tutustu oman sairaalasi OLKA-toimintaan osoitteessa www.olkatoiminta.fi niin osaat ohjata läheisiä OLKA-toiminnan pariin!

Voit katsoa videon, jossa OLKAn asiantuntija kertoo OLKA-toiminnasta lyhyesti:

Voit vielä katsoa videon, jossa aivovammautuneen henkilön läheinen kertoo kokemuksestaan vertaistuesta. Maritan poika sai aivovamman yli 20 vuotta sitten. Marita on saanut itse vertaistukea ja toiminut aktiivisesti vertaistukitoiminnassa oman paikallisyhdistyksensä piirissä.

“Kun nää on itte kokenut nämä asiat niin se on ihan eri sillon tätä vertaistukee antaa, kun tietää milt se tuntuu.”

Lisätietoa:

Aivovammaliiton vertaistuki (Linkki aukeaa Aivovammaliiton sivustolle)

Terveyskylän Vertaistaloon (Linkki aukeaa Terveyskylän Vertaistalon sivustolle)

OLKA-toiminta (Linkki aukeaa OLKAn sivustolle)


Vertaistuelliset tarinat (läheisten tarinat)

Voit halutessasi vielä tutustua aivovammautuneen henkilön läheisen kirjoittamaan tarinaan omasta kokemuksestaan elämänmuutoksesta aivovamman sattuessa.

Vertaistarinat ovat voimauttavia ja antavat toivoa, kaikista haasteista huolimatta. Läheiselle voi tulla tunne lukiessaan vertaistarinoita, että vaikeuksista voi selvitä ja sopeutuminen on mahdollista. Voit ohjata myös läheisen lukemaan näitä vertaistarinoita Aivovammaliiton nettisivuilta Vertaistuki-osiosta.

Linkki: Vertaistarinat (Linkki aukeaa Aivovammaliiton sivustolle)

Lue lisää läheisille suunnatuista tukipalveluista, joita voit hyödyntää läheisen tukemisessa sairaalahoidon aikana.

@aivovammaliitto