Läheisille tarkoitetut tukipalvelut osana mallia

Läheisillä on potilaan hoidon alkuvaiheessa monenlaisia kysymyksiä ja haasteita, joihin he kaipaavat muiden alan ammattilaisten apua. Läheiset haluavat tavata hoidon aikana sosiaalityöntekijää talousasioiden ja muiden hankalien asioiden hoitamisessa. Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa on todettu parantavan läheisten hyvinvointia ja vähentävän heidän stressiään.

Terveydenhuollon ammattilaisten tulisikin huolehtia, että läheinen saa tarvitsemansa tuen ja avun niiltä ammattilaisilta, jotka osaavat ohjata ja auttaa läheisiä heidän kysymyksissään. Moniammatillista tukea tarvitaan myös tulevaisuuden suunnittelussa, johtuen läheisten kokemasta epävarmuudesta aivovamman progressiivisen luonteen vuoksi. Läheiset toivovat, että sairaalahoidon aikana järjestettäisiin hoitokokous, jossa voitaisiin käydä läpi, mitä on suunniteltu ja mitä on jo päätetty sekä mitkä ovat perheelle tarpeellisia tukipalveluita.  Näin voidaan varmistaa, että kaikilla on päivitetty tieto tulevista toimista ja suunnitelmista.

Ammattilaisen on hyvä tuntea tukea tarjoavia tahoja sairaalassa, kuten esimerkiksi sosiaalityöntekijän apu sosiaali- ja talousasioiden hoitamisessa ja sairaalapastorin tarjoama keskusteluapu.

Voit katsoa sairaalan sosiaalityöntekijöiden esityksen heidän työstään aivovammautuneiden ja läheisten parissa:

On hyvä huomioida ettei sairaalapastori ole sidoksissa mihinkään tiettyyn uskontokuntaan ja häntä voikin hyödyntää kriisivaiheessa keskusteluavun tarjoamisessa. Voit katsoa videon, jossa sairaalapastori kertoo työstään ja millaista tukea on saatavilla sekä sairaalahoidon aikana, että sen jälkeen:

@aivovammaliitto