Tarkistuslista

Tarkistuslista ammattilaiselle on lista, johon on kerätty yhteen niitä asioita, joita esimerkiksi aivovammapotilasta hoitava ammattilainen voi huomioida ohjatessaan ja tukiessaan läheistä. Listan avulla ammattilainen voi varmistaa, että läheinen on saanut tietoa ja tukea tärkeistä asioista käytännön asioihin sekä omaan jaksamiseensa liittyen. Tarkistuslistan voi muokata yksiköiden omien tarpeiden mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan liittää osaksi potilastietojärjestelmää, jolloin sen käyttö osana läheisen ohjaamista olisi mahdollisimman vaivatonta. Pääset tarkistuslistaan tästä linkistä (pdf). Voit halutessasi tulostaa tarkistuslistan paperisena myös linkin kautta.

@aivovammaliitto