Tarkistuslista osana mallia

Tarkistuslista ammattilaiselle on lista, johon on kerätty yhteen niitä asioita, joita esimerkiksi aivovammapotilasta hoitava sairaanhoitaja voi huomioida ohjatessaan ja tukiessaan läheistä. Listan avulla voi ammattilainen varmistaa, että läheinen on saanut tietoa ja tukea tärkeistä asioista käytännön asioihin sekä omaan jaksamiseensa liittyen.

Tarkistuslista on kaksiosainen:

”Varmista ja huolehdi”: Lista sisältää käytännön asioiden hoitamiseen liittyviä asioita, joita ammattilainen voi huomioida läheistä ohjatessaan.

”Ohjaa ja kerro”: Lista sisältää läheisen jaksamiseen ja tukemiseen sisältyviä asioita, joita ammattilainen voi huomioida läheisen tukemisessa. 

Tarkistuslistan voi muokata yksiköiden omien tarpeiden mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan liittää osaksi potilastietojärjestelmää, jolloin sen käyttö osana läheisen ohjaamista olisi mahdollisimman vaivatonta. Alta näet tarkistuslistan sisällön, ja voit halutessasi tulostaa listan tästä linkistä: Tarkistuslista (pdf-tiedosto).

Tarkistuslistan kuva

Katso lyhyt video, jolla Metropolia Ammattikorkeakoulun hoitotyön lehtori Tiia Saastamoinen kertoo tarkemmin Tarkistuslistan käytöstä ja sen sisällöstä:

Seuraavaksi voit tutustua Aivovamma – opas läheiselle -osioon, johon pääset klikkaamalla otsikkoa sivuston laidalta.

@aivovammaliitto