Perehdytysmateriaali ammattilaisille

Tervetuloa tutustumaan ja perehtymään aivovammautuneiden henkilöiden läheisten tukemiseen voimavaraistavan tuen mallin avulla.

Tässä esitellään aivovammautuneen henkilön läheisen tukemiseen tarkoitettu voimavaraistavan tuen mallin kokonaisuus ja siihen kuuluvat materiaalit. Voit klikata mallin osa-alueiden otsikoita sivuston laidalta, jolloin pääset tutustumaan näihin osa-alueisiin tarkemmin muun muassa tekstin, kuvien, videoiden ja linkkien kautta.

Tällä sivustolla olevaan perehdytysmateriaaliin voit tutustua itsenäisesti. Voit käydä materiaalin läpi kerralla tai osissa.

Perehdytysmateriaali on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille, jotka kohtaavat työssään aivovammautuneiden henkilöiden läheisiä. Myös muut, jotka kohtaavat aivovammautuneiden läheisiä, voivat hyötyä materiaaliin tutustumisesta.

Kun hyödynnät voimavaraistavan tuen mallin kaikkia osa-alueita, edistät läheisten jaksamista ja sopeutumista muuttuneeseen elämäntilanteeseen.

Voimavaraistavan tuen malli on kehitetty Aivovammaliitossa Tukea aivovammautuneen läheiselle -hankkeessa vuosina 2019–2021. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopistollinen sairaala HUS, Aivotalo, OLKA, Sairaanhoitajaliitto, Suomen Neurohoitajat sekä Itä-Suomen yliopisto.

Ennen kuin lähdet tutustumaan voimavaraistavan tuen malliin ja sen sisältöihin, suosittelemme sinun aloittavan perehtymisen katsomalla lyhyet videot siitä, miten aivovamma muuttaa vammautuneen henkilön läheisten elämää.

Alla olevassa videossa Aivovammaliiton toiminnanjohtaja Päivi Puhakka kertoo lyhyesti aivovammoista ja Aivovammaliiton toiminnasta:

Alla olevassa videossa aivovammautuneen henkilön läheinen kertoo siitä, kun hänestä tuli aivovammautuneen läheinen ja miten se muutti hänen elämäänsä:

Lisää läheisten kertomuksia voit lukea perehdytysmateriaalin Vertaistuki-osiosta tai Aivovammaliiton verkkosivuilta Vertaistarinat-osiosta.

Nyt voit aloittaa tutustumisen voimavaraistavan tuen malliin tarkemmin klikkaamalla sivuston laidalta otsikkoa Voimavaraistavan tuen malli.

@aivovammaliitto