Lausunnot

Vuosi 2024

8.5.2024

Uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentaminen (linkki avautuu sisäisille sivuille)

Uuden vammaispalvelulain soveltamisalan tarkentaminen (pdf)


Vuosi 2023

13.11.2023

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholilain 17 ja 26 § muutoksesta (pdf)


23.8.2023

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta (pdf)


1.8.2023

Vammaispalvelulain voimaantulon siirtäminen (pdf)


17.5.2023

Aivovammat ovat merkittävä kansansairaus (pdf)


16.5.2023

Terveydestä, työ- ja toimintakyvystä ei pidä säästää (pdf)


21.4.2023

Aivovammaliitto ry: Lausunto YK:n kansallisen toimintaohjelman seurantaraportin valmisteluun (pdf)


10.5.2023

Meiltä tietoa ja voimavaroja aivovamman jälkeisessä arjessa selviytymiseen (pdf)


18.4.2023

Kuuluuko vammaisten ääni eduskunnassa? (pdf)


13.4.2023

Aivovammaliitto on antanut lausunnon sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdoista (pdf)


13.4.2023

EU:n vammaiskortti – Julkinen kuuleminen 2023 (pdf)


Vuosi 2022

31.3.2022

Aivovammaliitto on antanut lausunnon vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta (pdf).


Vuosi 2019

6.3.2019

Lausunto: Koesuoritusta heikentävän syyn ottaminen ylioppilastutkinnossa – määräysluonnos (linkki avautuu sisäiselle sivulle)


15.2.2019

Lausunto: Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja (linkki avautuu sisäiselle sivulle)


10.1.2019

Lausuntopyyntö Aivovammaliitolle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenne- ja  potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (linkki avautuu sisäiselle sivulle)

@aivovammaliitto