Strategia ja arvot

Alla on esitelty Aivovammaliiton strategia ja arvot vuosille 2023-2030.

Missio

Aivovammaliitto ry on edunvalvontajärjestö ja asiantuntijaorganisaatio, joka edistää aivovammaisten sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassamme.

Lisäämme tietoutta aivovammoista ja niiden ennaltaehkäisystä. Osallistumme aktiivisesti kuntoutuksen ja hoidon kehittämiseen.

Arvot

  • Inhimillinen

Olemme matalan kynnyksen tukea tarjoava järjestö ja ihmisyyttä kunnioittava aivovammautuneiden edunvalvoja.

  • Asiantunteva

Olemme yhteistyökykyinen ja laajasti verkostoitunut vastuullinen toimija.

  • Oikeudenmukainen

Huomioimme jäsenemme ja sidosryhmämme sekä yksilöllisesti että yhdenvertaisesti. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää.

  • Rohkea

Uskallamme etsiä ja puuttua epäkohtiin sekä tarttua mahdollisuuksiin. Puolustamme aktiivisesti aivovammautuneiden oikeuksia ja näymme julkisuudessa.

Visio

Suomesta on tullut aivovammojen hoidon, kuntoutuksen ja vertaistuen edelläkävijämaa, jossa kukaan ei jää yksin vammansa kanssa. Aivovammautuneet ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia kansalaisia. Vammautuneiden määrä on vähentynyt merkittävästi.

Aivovammaliiton koko strategiaan vuosille 2023-2030 voit tutustua tästä linkistä (pdf)

Aivovammaliiton strategia 2023-2030
Aivovammaliiton strategiakuva 2023-2030

@aivovammaliitto