Aivovammaliitto

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina.

Toiminnan tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen.

Vuonna 1992 perustetun Aivovammaliiton toimintaan kuuluvat oleellisesti:

  • viestintä ja vaikutustyö
  • koulutus ja neuvonta
  • vertaistuki
  • kokemustoiminta
  • kurssitoiminta ja sopeutumisvalmennus
  • yhdistystoiminnan tuki ja
  • yhteistyö muiden vammaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.
Aivovammaliitto
Messutapahtuma. Messupöydän ääressä kaksi henkilöä. Pöydällä esillä Aivovammaliiton materiaalia, kuten esitteitä ja Aivoituslehtiä.
Aivovammaliitto on mukana monenlaisissa tapahtumissa. Aivovamma-asiaa tuodaan tutuksi esimerkiksi messuilla ja toritapahtumissa

@aivovammaliitto