Tulorekisteri

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka- ja eläketiedot yksilötasolla. Vuodesta 2021 alkaen tulorekisteriin on pitänyt ilmoittaa myös etuustiedot, ja siksi myös yhdistysten pitää tehdä ilmoitukset maksetuista etuuksista rekisteriin.

PRH antaa kaikille yhdistyksille Y-tunnuksen automaattisesti. Jos yhdistyksen Y-tunnus ei ole tiedossa, sen voi katsoa yhdistysrekisterin tietopalvelusta tai ytj.fi-verkkosivuston yrityshausta.

Tulorekisterissä voi valita yhdistyksen, jonka puolesta asioi, vaikka kirjautuisi palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Yhdistyksen puolesta asiointi vaatii valtuuden.

Mitä etuuksia yhdistyksen tulee ilmoittaa tulorekisteriin?

Yhdistyksen pitää ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisilleen ja jäsenilleen maksamat etuudet. Alla on kerrottu tarkemmin, missä tilanteissa ja miten etuudet tulee ilmoittaa.

Vapaaehtoisten päivärahojen ja kilometrikorvausten ilmoittaminen

Yhdistyksen vapaaehtoiselle voidaan maksaa kalenterivuodessa verovapaasti seuraavat etuudet:

 • päivärahaa enintään 20 päivältä
  HUOM! Kaikki päivärahat tulee kuitenkin ilmoittaa tulorekisteriin:
  Yhdistyksen vapaaehtoisille maksama päiväraha ilmoitetaan tulolajilla 358 Yhdistyksen maksama päiväraha, ja yli 20 päivää ylittävä osuus ilmoitetaan tulolajilla 336 Työkorvaus (veronalaista tuloa)
 • kilometrikorvaukset 3000 euroon saakka.
  Yhdistyksen vapaaehtoiselle maksama kilometrikorvaus ilmoitetaan tulolajilla 357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus. 3000 euroa ylittävä osuus ilmoitetaan tulolajilla 336 Työkorvaus, joka on veronalaista tuloa.
 • matkustamiskustannusten korvaukset julkisella kulkuneuvolla tositetta vastaan rajattomasti
  Tätä ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin.
 • majoittumiskorvaukset rajattomasti tositetta vastaan
  Tätä ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin.

Vapaaehtoisten puhelin- tietokone- ja verkkokulujen korvausten ilmoittaminen

Jos vapaaehtoiselle on aiheutunut ylimääräisiä puhelinkuluja yhdistyksen asioiden hoidosta omalla puhelimellaan, yhdistyksen maksama korvaus puhelinkuluista on hänelle veronalaista tuloa, joka ilmoitettava tulorekisteriin tulolajilla 353 Veronalainen kustannusten korvaus. Vastaavalla tavalla ilmoitetaan internetin sekä omien laitteiden käytöstä maksettu korvaus. Vapaaehtoinen saa tällöin vähentää hänelle yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä aiheutuneet puhelin- ja internetkulut omassa verotuksessaan

Hallituspalkkioiden ilmoittaminen

Jos hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituksen jäsenyyden perusteella korvausta, esim. kokouspalkkiota, ilmoitetaan maksettu kustannus tulolajilla 353 Veronalainen kustannusten korvaus.

Jäsenille annettujen lahjakorttien ja kilpailupalkintojen ilmoittaminen

Lahjakortti rinnastetaan rahaan ja se on aina ilmoitettava. Jos kyseessä on lahjakortin muodossa annettu etu, se ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 316 Muu veronalainen ansiotulo. Jos lahjakortti annetaan vastikkeena työstä palkansaajalle, lahjakortin muodossa annettu etu ilmoitetaan tulolajilla 317 Muu luontoisetu.

Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin vain silloin, kun ne ovat veronalaista tuloa ja saadulla palkinnolla on rahallinen arvo. Tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa vaihtoarvoltaan merkityksettömiä esineitä, kuten pokaalit, mitalit, ja viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset.

Kilpailun järjestäjän on ilmoitettava veronalaiset (eli arvokkaammat) kilpailupalkinnot tulorekisteriin. Tavarana saadut kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos palkinnon saaja myisi sen välittömästi. Voittajan täytyy ilmoittaa oma henkilöturva-tunnuksensa kilpailun järjestäjälle, jotta järjestäjä voi ilmoittaa palkinnon antamisesta  tulorekisteriin.

Ne tulot, jotka kuuluvat arpajaisverolain soveltamispiiriin, ovat vapautettuja tuloverosta. Näistä tuloista arpajaisten toimeenpanija maksaa arpajaisveron. Arpajaisverolain soveltamisesta on annettu erillinen Verohallinnon ohje Arpajaisten verotus. Arpajaisvoittoja ei siis ilmoiteta tulorekisteriin.

Tarjottuja lounaita ja tapahtumia ei tarvitse ilmoittaa rekisteriin

Yhdistys voi kustantaa jäsenilleen verovapaasti tapahtumia, retkiä sekä kustannuksiltaan tavanomaisia kahvi- & ruokatarjoiluja ja joululounaita. Näitä etuuksia ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin.

Lisätietoa tulorekisteristä

Kysy tarvittaessa lisätietoa tulorekisteristä Aivovammaliiton järjestösuunnittelijalta. Voit myös etsiä vastauksia kysymyksiisi verohallinnon sivuilta.

Lisätietoa tulorekisteristä löytyy Vero.fi/Tulorekisteri (linkki avautuu sivustolle Vero.fi/Tulorekisteri)

@aivovammaliitto