Pienkeräys

 • On pienimuotoinen rahankeräys, jolla kerätään lyhyessä ajassa rajallinen määrä rahaa
 • Edellyttää ilmoituksen tekemistä poliisilaitokselle
 • Saa kerätä enintään 10 000 €
 • Voi kestää enintään kolme kuukautta
 • Saa järjestää enintään kaksi kertaa kalenterivuoden aikana
 • Voi järjestää tahot, jotka voivat saada rahankeräysluvan, mutta myös kolmen luonnollisen henkilön ryhmä
 • Huom! Pienkeräyksellä ei saa kerätä rahaa elinkeinotoiminnan tukemiseen eikä esimerkiksi yhdistyksen varallisuuden kartuttamiseen.

Yhdistyksen tulee huomioida

 • Tarkistakaa yhdistyksenne säännöt: mitä säännöt sanovat varainhankinnasta?
 • Suunnitelkaa hallituksessa, mihin kohteeseen haluatte kerätä rahaa: määritelkää mahdollisimman selkeä kohde. Miettikää käytettävissä olevat resurssit: kuka tekee, mitä ja milloin?
 • Määritelkää selkeä tavoite, jota on helppo seurata.
 • Laskekaa, kuinka paljon kuluja varainhankinta aiheuttaa.
 • Miettikää keinoja, miten vetoatte yleisöön?
 • Mitä lahjoitustapoja käytätte?
 • Avatkaa rahankeräykselle oma tili.
 • Tehkää kirjallinen ilmoitus paikalliselle poliisilaitokselle.
 • Seuratkaa rahankeräystä ja tavoitteiden toteutumista.
 • Käyttäkää kertyneet rahat ilmoittamaanne ensisijaiseen käyttötarkoitukseen ja raportoikaa poliisilaitokselle.

Pienkeräyksen aloittaminen

 • Pienkeräyksen aloittamisesta tehdään kirjallinen ilmoitus poliisilaitokselle.
 • Ilmoitus täytyy tehdä vähintään viisi päivää ennen pienkeräyksen aloittamista.
 • Poliisilaitos käsittelee ilmoituksen ja antaa kerääjälle pienkeräysnumeron.

Pienkeräyslupahakemuksessa tulee olla

 • Keräyksen järjestäjä sekä tämän tunnistetiedot: yhdistyksen y-tunnus, luonnollisen henkilön henkilötunnus
 • Järjestäjän yhteystiedot: osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Arvioitu keräystuotto
 • Kerättävien varojen yksilöity ensisijainen ja toissijainen käyttötarkoitus: varat käytetään lähtökohtaisesti ensisijaiseen käyttötarkoitukseen
 • Arvioidut keräyskulut: keräyksen toteuttamisesta aiheutuneet kulut mahdollisimman tarkasti arvioituna, esimerkiksi pienkeräysilmoituksesta perittävä maksu, keräystilistä aiheutuvat pankkikulut, rahalahjoituspyyntöesitteistä aiheutuvat kulut
 • Järjestämisaika ilmoitetaan päivämäärinä
 • Keräyksessä käytettävät pankkitilit ja tilinkäyttöoikeuksia koskevat tiedot: (pankkitilinumerot IBAN-muodossa ja tilien käyttöön oikeutettujen henkilöiden nimet ja henkilötunnukset) 
 • Tiedot kaikista henkilöistä, jotka päättävät pienkeräyksen järjestämiseen liittyvistä asioista sekä heidän henkilötunnuksensa: esimerkiksi henkilöitä voivat olla hallituksen jäsenet ja nimenkirjoittajat.

Luvan käsittely ja varankeräysnumero

Poliisilaitos käsittelee pienkeräysilmoituksen viiden arkipäivän kuluessa laskettuna sen saapumisesta poliisilaitokselle ja antaa pienkeräykselle pienkeräysnumeron. Saat käynnistää pienkeräyksen, kun pienkeräysnumero on annettu. Ilmoita pienkeräysnumero yleisölle aina lahjoituksia pyydettäessä.

@aivovammaliitto