Rahankeräys ja varainhankinta

Rahankeräyksellä tarkoitetaan vastikkeetonta rahankeruuta yleisöön vetoamalla. Rahankeräykseen tarvitaan erillinen lupa riippuen rahankeräyksen muodosta. Lupien myöntämisen perusteena on pääsääntöisesti keräyksen järjestäjän toiminnan tarkoituksen ja keräystarkoituksen yleishyödyllisyys. Tarkistakaa yhdistyksenne säännöt: mitä säännöt sanovat varainhankinnasta.

Varainhankintaa on yhdistyksen jäsenmaksut ja kannattajajäsenmaksut. Näistä yhdistyksen säännöt määrittelevät tarkemmin. Jäsenmaksuja kerätäkseen yhdistys ei tarvitse rahankeräyslupaa.

@aivovammaliitto