Jäsenjärjestöavustus

Hakeminen

Stea on myöntänyt avustuksen Aivovammaliitolle kohdennettuna avustuksena. Aivovammayhdistykset voivat hakea jäsenjärjestöavustusta 500-2250 € per yhdistys. Aivovammaliitto jakaa avustuksen aivovammayhdistyksille hakemusten perusteella. Yhdistykset raportoivat avustuksen käytöstä Aivovammaliitolle erillisellä raportointilomakkeella. Aivovammaliitto raportoi avustuksen käytöstä STEAlle.

Jäsenjärjestöavustuksen tarkoitus on lisätä vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa vapaaehtoistoimintaa.

Aivovammaliiton hallitus on linjannut viisi kohdetta, joihin jäsenjärjestöavustusta myönnetään:

1. Yhteistyön lisääminen aivovammayhdistysten ja neurologisten vammaisjärjestöjen kesken

2. Digitaalisen osaamisen lisääminen aivovammayhdistyksissä ja neurologisissa vammaisjärjestöissä

3. Jäsenjärjestöavustuksella aiemmin aloitetun toiminnan juurruttaminen: Aivovammayhdistykset voivat hakea avustusta aiemmin jäsenjärjestöavustuksella aloitetun toiminnan juurruttamiseen ja vakiinnuttamiseen osaksi yhdistyksen toimintaa.

4. Aivovammanäkyvyyden lisääminen: Aivovammayhdistykset voivat järjestää erilaisia näkyvyystempauksia tai ammattilaisluentoja aivovammatietouden levittämiseksi ja uusien ihmisten toimintaan mukaan saamiseksi.

5. Vertaistukitoiminnan järjestäminen ja kehittäminen: Aivovammayhdistykset voivat kehittää uutta vertaistukitoimintaa yhdistykselle (esimerkiksi läheisille ja nuorille) ja tukea jo voimassa olevia vertaistukitoimintamuotoja esimerkiksi pienten paikkakuntien toimintaryhmien toimintaa.

Hakemuksessa tulee kuvata: toiminnan tarve, tavoitteet, sisältö ja odotettavat tulokset.

Pääset hakemukseen tämän linkin kautta (linkki avautuu sivustolle Webropol)

Raportointi

Jäsenjärjestöavustus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä. Raportointi tehdään vuosittain webropol-lomakkeella. Raportointilomake julkaistaan myöhemmin.

Toimittakaa raportoinnin liitteeksi:

  • Kustannuspaikkakohtainen kirjanpito-ote jäsenjärjestöavustuksen käytöstä
  • Kopiot allekirjoitetusta tilinpäätöksestä ja allekirjoitetusta toiminnantarkastus- tai tilinpäätöskertomuksesta
  • Toimintakertomus.

@aivovammaliitto