Toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa

 • Tehdään sähköisesti tai paperilomakkeella kirjallinen hakemus Poliisihallitukselle.
 • Lupahakemus tehdään poliisin sähköisessä asiointipalvelussa tai paperilomakkeella
 • Rahankeräyslupa on maksullinen
 • Rahankeräyslupa on toistaiseksi voimassa oleva ja siitä tehdään vuosittain ilmoitukset: vuosi-ilmoitus ja vuosisuunnitelma
 • Vuosi-ilmoituksessa raportoidaan järjestetyistä rahankeräyksistä ja varojen käyttämisestä
 • Vuosisuunnitelmassa kerrotaan tulevan tilikauden rahankeräyksistä.

Lupahakemuksessa tulee olla

 • Selvitys siitä, miten rahankeräysten ja kerättävien varojen käytön valvonta on tarkoitus järjestää.
 • Yhdistysrekisteriote, joka saa olla enintään 3 kk vanha (laskettuna lupahakemuksen päiväyksestä)
 • Jäljennös yhdistyksen säännöistä
 • Toimintakertomus
 • Jäljennös viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä tai muu vastaava selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta
 • Tilinpäätökseen sisältyy myös tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto

@aivovammaliitto