Blogi-kirjoitus: Vuosi on alkanut vauhdikkaasti Tukea aivovammautuneen läheiselle -hankkeessa!

Hei kaikille blogin lukijoille minun puolestani ja oikein hyvää alkanutta kevättä! Olen Inkeri ja aloitin Tukea aivovammautuneen läheiselle -hankkeessa koordinaattorina tämän vuoden alussa Julian sijaisena. Olen taustaltani sairaanhoitaja ja nyt myös tuore terveystieteiden maisteri.

Aiemmin olen työskennellyt HUS Neurokirurgian klinikassa Töölön sairaalassa. Sairaanhoitajan työtä tein klinikassa runsaan vuosikymmenen ajan. Tältä ajalta minulle kertyi runsaasti kokemusta aivovammautuneen ja hänen läheistensä kohtaamisesta silloin, kun tilanne on kriittinen ja tullut monesti täysin yllättäen. Tämä aikaisempi kokemus osaltaan on auttanut minua ymmärtämään ja lisännyt tietoani siitä, kuinka merkityksellinen ja tarpeellinen tällainen hanke on. Hankehan on ollut Aivovammaliitossa käynnissä reilun vuoden verran ja edennyt aikataulussaan. Sijaisuuteni oli jo tiedossa hyvissä ajoin, jonka ansiosta pääsinkin osallistumaan viime syksynä järjestettyihin työpajoihin, joka luonnollisesti on helpottanut paljon työskentelyni aloittamista.

Vuosi 2020 hankkeen parissa on alkanut perehtymisen ja monipuolisten työtehtävien parissa. Olen tutustunut Aivovammaliiton väkeen sekä toimintaan yleisesti. Lisäksi olen tavannut yhteistyökumppaneita ja opetellut uusia taitoja, joita hankkeessa työskentely vaatii. Alkuvuosi on sujunut vauhdikkaasti, mutta minut on otettu äärettömän hyvin vastaan! On ollut ilo päästä osaksi tällaista yhteisöä ja on ollut kiinnostavaa nähdä sitä työtä läheltä, jota liitto tekee aivovammautuneiden ja heidän läheistensä hyväksi.

Isoimpana kokonaisuutena tänä keväänä olemme työstäneet projektisuunnittelija Eevan ja kaikkien muidenkin yhteistyökumppaneiden kanssa aivovammapotilaan läheisen voimavaraistavan tuen mallia sekä siihen liittyvää tukimateriaalia. Työstäminen perustuu vuonna 2019 työpajoista kerättyyn tietoon ja aineistoon. Olemme työstäneet läheisen polkua, jonka on tarkoitus kuvata sitä prosessia, jonka läheinen käy läpi, kun hänelle tärkeä ihminen ja/tai perheenjäsen saa aivovamman ja on hoidossa sairaalassa. Tämän prosessikuvauksen tarkoituksena on selkeyttää läheiselle ja terveydenhuollon ammattilaisille niitä voimavaraistavan tuen muotoja, joiden avulla läheisen olisi mahdollista saada tarvitsemaansa tukea.

Malli tulee sisältämään myös oppaan läheiselle, jonka suunnittelun ja kirjoittamisen olemme aloittaneet. Opas tullaan toteuttamaan kirjallisena lehtisenä sekä sähköisessä muodossa. Opas sisältää paljon informaatiota läheiselle siitä, mitä kaikkea aivovamma voi tarkoittaa ja antaa myös tietoa, millaista apua ja missä sitä on mahdollisesti tarjolla, kun tarvetta on.

Tukimateriaaliin tulee sisältymään myös tarkastuslista terveydenhuollon ammattilaisille, joka osaltaan jäsentää tiedon antamista läheiselle akuutissa tilanteessa. Tarkastuslistan avulla voidaan yrittää varmistaa, että kaikki tarvittava tieto on läheiselle annettu ja apua on todella tarjottu sekä asioita kerrattu. Läheisen tukeminen on kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä ja tietoa heiltä löytyykin, mutta valitettavasti tämä tieto ei ole välttämättä kovin jäsentynyttä ja tiedonkulussa on haasteita.

Voimavaraistavan tuen mallin rakentaminen kerätyn tiedon pohjalta on ollut mielenkiintoista. On ollut ilo huomata, kuinka ideoista ja keskusteluista alkaa muotoutua hiljalleen konkreettisia välineitä, joista varmasti on apua monille, niin läheisille kuin terveydenhuollon ammattilaisillekin. Paljon on vielä tehtävää ja ensimmäinen etappi näiden materiaalien kanssa on altistaa ne arvioinnille. Arviointitietoa ja palautetta keräämme kaikilta mahdollisilta sidosryhmiltä.

Oman haasteensa hankkeen kevään aikatauluihin aiheuttaa kansainvälinen COVID-19 -tartuntatautiepidemia, johon myös Aivovammaliitto on reagoinut muuttamalla omia toimintatapojaan. Työskentelemme mallin kehittämisen parissa koko kevään seuraten luonnollisesti ajankohtaista koronatilannetta ja noudattaen viranomaisten ohjeistuksia.

Kehittämistyössä mukana olevat läheiset ovat tällä hetkellä kaikki naispuolisia, mutta miesnäkökulmaa kaivattaisiin ehdottomasti myös mukaan. Haluaisinkin kannustaa miespuolisia läheisiä osallistumaan ja tuomaan omaa näkökulmaansa hankkeeseen. Tarkoituksena on kuitenkin luoda malli ja materiaalia, joista on aidosti hyötyä ja apua tulevaisuudessa mahdollisimman monille!

Kirjoittaja: Inkeri Hutri, Projektikoordinaattori, Tukea aivovammautuneen läheiselle

 

Tukea aivovammautuneen läheiselle -hankkeeseen keskittyvissä blogikirjoituksissa ovat kirjoittajina hankkeen työntekijät, kehittämistyöhön osallistuvat läheiset, opiskelijat sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Yhteistyössä hankkeessa ovat HUS, Metropolia-ammattikorkeakoulu, Aivotalo, OLKA, Suomen Neurohoitajat ry, Sairaanhoitajaliitto sekä Itä-Suomen yliopisto.

@aivovammaliitto