Tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke tuo läheisten tukemista esiin edelleen

Vaikka Tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke päättyikin jo virallisesti joulukuussa, implementointia päästiin vielä jatkamaan tämän vuoden puolelle. Hankkeen työntekijät osallistuivat toukokuussa 2022 sekä Pohjoismaiseen neurokirurgian konferenssiin Norjan Bergenissä, että Suomen Neurohoitajat ry:n valtakunnallisille opintopäiville Kuopiossa.

The 68th Scandinavian neurosurgical Congress, 14-16.5.2022, Bergen, Norja

68. Skandinaavinen Neurokirurginen konferenssi järjestettiin 14.-16.5.2022 Bergenissä Norjassa. Konferenssi on neurokirurgien, neuroradiologien ja neurohoitajien yhteispohjoismainen tapaaminen, joka järjestetään normaalisti joka toinen vuosi. Nyt edellisestä tapaamisesta oli ehtinyt jo kulua kolme vuotta, Covid-19-pandemian vuoksi. Osallistujia konferenssissa oli kaikista pohjoismaista: Tanska, Ruotsi, Suomi, Islanti sekä luonnollisesti Norja.

Aivovammaliiton Tukea aivovammautuneen läheiselle -hankkeelta (2019–2021) nähtiin ja kuultiin konferenssissa myös puheenvuoro. Pääsimme esittelemään hanketta ja sen tuotoksia. Puheenvuoro oli konferenssin ainoa suomalainen neurokirurgisen hoitotyön puheenvuoro.

Puheenvuoro poiki heti verkostoitumista muiden maiden kollegoiden kanssa. Läheisten huomioiminen hoitotyössä on edelleen haaste ja moni kokee kiinnostusta kehittää asiaa omissa työyksiköissään. Hankkeen Läheisten oppaita lähtikin muutaman norjalaisen hoitajan matkaan, jotka halusivat viedä sen näytille omaan yksikköönsä. Konferenssin jälkeen saimme vielä yhteydenottoja sähköpostitse, jossa pyydettiin lisätietoa myös ammattilaisille kehitetystä tarkistuslistasta.

Toukokuinen Bergen ja kansainvälinen tunnelma piti otteessaan koko matkan ajan. Pääsimme parin vuoden tauon jälkeen kohtaamaan suomalaisia ja muita pohjoismaisia kollegoitamme kasvotusten ja päivittämään verkostojamme. Verkostoituminen kansainvälisesti ja tiedon jakaminen puolin ja toisin on äärettömän tärkeää. Terveydenhuoltojärjestelmämme yhtenäiset arvot ja rakenteet mahdollistavat myös yhtenäisten toimintamallien hyödyntämisen. Tämän avulla pystymme vastaavasti kehittämään toimintaa monipuolisesti ja luomaan parempia ja vaikuttavampia palveluita.

Neurohoitajat ry:n opintopäivät 24.-25.5.2022, Kuopio

Hanke on alusta alkaen tehnyt yhteistyötä Suomen Neurohoitajat ry:n (FANN) kanssa. Pääsimme osallistumaan nyt vielä myös Suomen Neurohoitajien valtakunnallisille opintopäiville Kuopioon. Opintopäivien yhteydessä järjestettiin myös kaksipäiväinen näyttely. Tukea aivovammautuneen läheiselle -hankkeella oli Kuopiossa sekä puheenvuoro että ständi, jossa sai tutustua hankkeen materiaaleihin sekä syventää tietoa ja esittää kysymyksiä hankkeen työntekijöille.

Opintopäivät oli tarkoitettu neurohoitotyöstä kiinnostuneille hoitotyön ammattilaisille, esimiehille ja opiskelijoille eri puolelta Suomea. Luennoilla käsiteltiin aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoitoprosesseja kuten aivoverenkiertohäiriöiden tunnistamista, akuutti- ja osastohoitoa, aivoverenvuotojen endovaskulaarista ja kirurgista hoitoa, sekä aivoverenvuotopotilaan jatkohoitoa ja kuntoutusta.

Myös näiden opintopäivien kuluessa hanke verkostoitui ja implementoi läheisten tukemista neurohoitotyön ammattilaisten keskuudessa. Kaiken kaikkiaan läheisten tukeminen koetaan tärkeäksi kaikkien neuropotilaiden keskuudessa ja yhteistyön voimin pystytään kehittämään asioita ja luomaan parempia ja vaikuttavampia palveluita.

Kirjoittajat:

Julia Lindlöf, Sh (AMK), TtM, väitöskirjatutkija
Projektikoordinaattori, Aivovammaliitto ry
Tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke

Inkeri Hutri, Sh (AMK), TtM, AmO
Projektisuunnittelija, Aivovammaliitto ry
Tukea aivovammautuneen läheiselle -hanke

Tukea aivovammautuneen läheiselle -hankkeeseen keskittyvissä blogikirjoituksissa ovat kirjoittajina hankkeen työntekijät, kehittämistyöhön osallistuvat läheiset, opiskelijat sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Yhteistyössä hankkeessa ovat olleet HUS, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aivotalo, OLKA, Suomen Neurohoitajat ry, Sairaanhoitajaliitto sekä Itä-Suomen yliopisto.

@aivovammaliitto