Viestintä ja vaikuttaminen

Jäsenviestintä

Yhdistyksen on tärkeää pitää säännöllisesti yhteyttä jäseniinsä. Säännöllinen yhteydenpito sitouttaa jäseniä yhdistyksen toimintaan. Jäsenille on hyvä viestiä monin eri tavoin ja eri viestinnän kanavia käyttäen. Jäsenien on tärkeää tietää, miten he voivat osallistua yhdistyksen toimintaan ja tuntea, että jäsenyydestä on hyötyä. On myös tärkeää toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi yhdistyksen toimintaan.

Viestintää jäsenille on esimerkiksi:

 • Tervetulokirje/-paketti uudelle jäsenelle
 • Jäsenkirjeet
 • Verkkosivut
 • Sähköpostiviestintä
 • Tekstiviestit
 • Facebook
 • Kokouskutsut jäsenille
 • Yhdistyksen omien verkkosivujen kautta viestiminen

Uusia ihmisiä mukaan toimintaan

Omalla paikkakunnalla eri tavoilla näkyminen varmistaa sen, että mahdollisimman monet aivovammautuneet ihmiset ja heidän läheisensä löytävät mukaan vertaisryhmän toimintaan. Yhdistyksen on hyvä viestiä monessa eri kanavassa, jotta mahdollisimman moni saa tietoa yhdistyksen toiminnasta.

Erilaisia viestintä- ja markkinointikanavia on olemassa useita. Alla on kerrottu muutamia esimerkkejä.


Facebook

Yhdistyksen tai toimintaryhmän Facebook-sivut kannattaa ottaa aktiiviseen käyttöön. Sivuja voidaan käyttää monipuolisesti hyväksi, esimerkiksi toiminnan markkinoinnissa:

 • Tapahtuman mainostaminen etukäteen
 • Muistuttelu ennen tapahtumaa
 • Tunnelmien kertominen tapahtuman aikana.

Tapahtuman tunnelmien kertominen jälkikäteen sanoin ja kuvin, esimerkiksi mitä tehtiin, voi innostaa ihmisiä tulemaan mukaan seuraavallakin kerralla.


Verkkosivut

Verkkosivuilla voi esitellä yhdistystä, sen toimintaa ja tapahtumia sekä kertoa yhdistyksen tarjoamasta vertaistuesta. Verkkosivut on syytä pitää aina ajan tasalla ja päivittää niitä sitä mukaa, kun tulee esim. uusia tapahtumia tai muuta ajankohtaista. Verkkosivuilla on hyvä ohjata liittymään jäseneksi ja ilmoittaa myös yhdistyksen yhteystiedot.

Verkkosivujen päivittämisen ohje löytyy tämän linkin takaa (pdf).


Esitteet ja ilmoitustaulut

Esitteiden ja ilmoitusten jakaminen esimerkiksi terveyskeskuksiin, poliklinikoille ja kuntoutustoimijoiden ilmoitustauluille on tärkeää.


Lehtijuttu paikallislehdessä

Henkilöhaastattelu tai juttu tapahtumasta voi kiinnostaa paikallista sanomalehteä. Lehtijutun avulla toimintaryhmä ja yhdistys tulee yleisemmin tietoon. Ota yhteyttä Aivovammaliiton tiedottajaan, kun haluat apua lehtijutun tekemiseen.


Tapahtumakalenterit ja yhdistyspalstat

Toiminnasta voi välittää maksuttomasti tietoa muun muassa paikkakunnan/kaupungin tapahtumakalentereissa (kaupungin verkkosivut, lehti, järjestötalo tms.) tai paikallislehden yhdistyspalstalla. Selvitä ensin saako yleishyödyllinen yhdistys tiedottaa toiminnastaan paikkakuntanne tapahtumakalentereissa.


Ammattilaisille tietoa toiminnasta

Tapaamiset sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa luovat pohjaa yhteistyölle. Ammattilaiset, jotka kohtaavat aivovammautuneita omassa arjessaan voivat hyötyä aivovammayhdistyksen edustajien tapaamisesta. He saavat lisätietoa aivovammoista ja elämästä vamman kanssa. Yhdistys ja sen toiminta tulee ammattilaiselle tutuksi, joten tieto voi välittyä ammattilaisen avulla uusille toiminnasta tietämättömille aivovammautuneille. Voit kysyä liitosta apua ammattilaistapaamisen järjestämiseen.


Messuilla näkyminen

Järjestötalot, -yhteisöt ja oppilaitokset järjestävät yhdistyksille messuja, joissa omaa toimintaa voi esitellä ja jakaa esitteitä. Kannattaa ottaa selvää paikkakuntanne messutapahtumista. Aivovammaliiton työntekijät osallistuvat messuille mahdollisuuksien mukaan yhdessä yhdistysaktiivien kanssa.

@aivovammaliitto