Yhdistyshallinto

Hyvä hallinto on kaiken yhdistystoiminnan perusta. Toiminnan pitää olla demokraattista, laillista, päätösvaltaista sekä eettisesti kestävää ja yleishyödyllistä. Yhdistyksen hallitus on keskeisessä roolissa yhdistystoiminnassa. Ylin päätösvalta kuuluu jäsenille. Hallitus toteuttaa jäsenten tahtoa ja vastaa lakisääteisistä tehtävistä.

Lisätietoja hyvästä hallintotavasta saat mm. Aivovammaliiton vuosittain järjestämistä koulutuksista sekä SOSTE:n oppaasta Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus (PDF).

@aivovammaliitto