Vuosikokoukset

Yhdistyksen säännöt määrittelevät, onko yhdistyksellä yksi vai kaksi kokousta vuodessa. Yhdistyksen vuosikokouksissa käsitellään aina sääntöjen määräämät asiat. Kokouskutsu tulee lähettää jäsenille sääntöjen määräämällä tavalla, esimerkiksi kokouskutsu julkaistaan kuukautta ennen kokousta jäsenlehdessä tai kokouskutsu postitetaan kaikille jäsenille kuukautta ennen kokousta.

Kokouskutsussa tulee mainita:

 • Yhdistyksen virallinen nimi
 • Kokouksen luonne (kevät-, syys-, vuosikokous)
 • Kokouspaikka ja tarkka osoite
 • Kokousaika
 • Käsiteltävät asiat
 • Kutsun antamisaika ja -paikka
 • Kutsun antaja.

Vuosikokouksessa käsiteltäviä asioita mallisääntöjen mukaan

Yhden kokouksen yhdistyksessä:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahden vuoden toimiajaksi ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja kuluvalle tilikaudelle.
10. Valitaan edustajat ja varaedustajat Aivovammaliitto ry:n kokouksiin.
11. Valitaan edustajat muihin tarvittaviin toimielimiin.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
13. Kokouksen päättäminen.

Kahden vuosikokouksen yhdistyksissä:

Kevätkokous

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Valitaan edustajat ja varaedustajat Aivovammaliitto ry:n kokouksiin.
8. Valitaan edustajat muihin tarvittaviin toimielimiin
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10. Kokouksen päättäminen

Syyskokous

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahden vuoden toimiajaksi.
7. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavalle toimintakaudelle.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10. Kokouksen päättäminen.

Toiminnantarkastajan raportin perusteella, yhdistyksen kokouksessa voidaan myöntää hallitukselle vastuuvapaus

 • Vastuuvapaus merkitsee, että yhdistys on tyytyväinen hallituksen taloudenpitoon. Rahat on käytetty niin kuin kuuluukin.
 • Vastuuvapautta ei myönnetä, jos hallitus tai sen jäsen on aiheuttanut yhdistykselle merkittävää taloudellista vahinkoa (esim. selvä huolimattomuus, varojen väärinkäyttö tai kavallus).

Aivovammaliittoon toimitetaan yhdistyksen kokouksen jälkeen kokouksessa käsitellyt asiakirjat:

 • Toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tilinpäätös, toiminnantarkastusraportti ja yhdistyksen kokouksen pöytäkirjat.

Lisäksi toimitetaan:

 • Ilmoitus jäsenmaksun muutoksesta
 • Jäsenjärjestöavustushakemus ja avustuksen raportointi
 • Ilmoitus, jos yhdistyksen tilinumero muuttuu.

@aivovammaliitto