Vuosikokoukset

Yhdistyksen säännöt määrittelevät, onko yhdistyksellä yksi vai kaksi kokousta vuodessa. Yhdistyksen vuosikokouksissa käsitellään aina sääntöjen määräämät asiat. Kokouskutsu tulee lähettää jäsenille sääntöjen määräämällä tavalla.

Kokouskutsun ja kokouksen sisältö

Kokouksen sisältö eroaa hieman riippuen siitä, onko yhdistyksellä yksi vai kaksi vuosikokousta. Löydät ohjeet kokouskutsun ja kokouksen sisältöön Aivovammaliiton luomista mallisäännöistä.

Mallisäännöt yhdistyksille, joilla yksi vuosikokous (PDF)

Mallisäännöt yhdistyksille, joilla kaksi vuosikokousta (PDF)

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Yhdistyksen vuosikokouksessa edellisenä vuonna toimineelle hallitukselle voidaan myöntää vastuuvapaus. Toiminnantarkastajan / tilintarkastajan raporttia käytetään kokouksessa apuna, kun arvioidaan, voidaanko vastuuvapaus myöntää.

Vastuuvapaus merkitsee, että yhdistys on tyytyväinen hallituksen taloudenpitoon. Rahat on käytetty niin kuin kuuluukin. Vastuuvapautta ei myönnetä, jos hallitus tai sen jäsen on aiheuttanut yhdistykselle merkittävää taloudellista vahinkoa (esim. selvä huolimattomuus, varojen väärinkäyttö tai kavallus).


Vuosikokouksen jälkeen Aivovammaliittoon toimitettavat asiakirjat ja tiedot

Aivovammaliiton järjestösuunnittelijan ja järjestösihteerin tulee olla ajan tasalla yhdistyksissä päätetyistä asioista. Toimittakaa alla luetellut asiakirjat / tiedot liittoon mahdollisimman pian vuosikokouksen jälkeen.

  • Allekirjoitettu tilinpäätös, toiminnantarkastusraportti, vuosikertomus ja yhdistyksen kokouksen pöytäkirja (kopiot näistä riittää)
  • Jäsenmaksun suuruus alkavana vuonna
  • Hallituksen kokoonpano (jos se muuttuu)

@aivovammaliitto