Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen on yhdistyksissä monipuolinen kokonaisuus. Sitä tehdään nykyisille jäsenille, mahdollisille uusille jäsenille, kaikille alueen ihmisille sekä sidosryhmille kuten sairaaloiden ja kuntoutuslaitosten henkilökunnalle.


Jäsenviestintä

Yhdistyksen on tärkeää pitää säännöllisesti yhteyttä jäseniinsä, sillä se sitouttaa jäseniä yhdistyksen toimintaan. Jäsenien on tärkeää tietää, miten he voivat osallistua yhdistyksen toimintaan ja tuntea, että jäsenyydestä on hyötyä. Jäsenille on hyvä viestiä monin eri tavoin ja eri viestinnän kanavia käyttäen.

Viestintää jäsenille on esimerkiksi:

 • Tervetulotoivotus uudelle jäsenelle
  (Aivovammaliitto lähettää uudelle jäsenelle kirjeen tammikuusta 2024 alkaen)
 • Aivoituksen Yhdistyspalsta
 • Facebook
 • Jäsenkirjeet (sähköpostilla tai postitse)
 • Kokouskutsut
 • Sähköpostiryhmä tai sähköpostit Sense-jäsenrekisterin kautta
 • Tekstiviestit / WhatsApp -ryhmä
 • Verkkosivut

Uusia ihmisiä mukaan toimintaan

Omalla paikkakunnalla eri tavoilla näkyminen varmistaa sen, että mahdollisimman monet aivovammautuneet ihmiset ja heidän läheisensä löytävät mukaan vertaisryhmän toimintaan. Yhdistyksen on hyvä viestiä monessa eri kanavassa, jotta mahdollisimman moni saa tietoa yhdistyksen toiminnasta.

Esitteet ja ilmoitustaulut

Esitteitä kannattaa jakaa esimerkiksi terveyskeskuksiin, poliklinikoille ja kuntoutustoimijoiden ilmoitustauluille.

Facebook

Yhdistyksen tai toimintaryhmän Facebook-sivut kannattaa ottaa aktiiviseen käyttöön. Sivuja voidaan käyttää monipuolisesti hyväksi, esimerkiksi toiminnan markkinoinnissa:

 • Tapahtuman mainostaminen etukäteen
 • Muistuttelu ennen tapahtumaa
 • Tunnelmien kertominen tapahtuman aikana.

Tapahtuman tunnelmien kertominen jälkikäteen sanoin ja kuvin, esimerkiksi mitä tehtiin, voi innostaa ihmisiä tulemaan mukaan seuraavallakin kerralla.

Lehtijuttu paikallislehdessä

Henkilöhaastattelu tai juttu tapahtumasta voi kiinnostaa paikallista sanomalehteä. Lehtijutun avulla toimintaryhmä ja yhdistys tulee yleisemmin tietoon. Ota yhteyttä Aivovammaliiton viestintävastaavaan, kun haluat apua lehtijutun tekemiseen.

OLKA-pisteet

Voitte viedä sairaalan OLKA-pisteelle esitteitä ja/tai sopia sinne teemapäivän, jossa esittelette yhdistyksenne toimintaa. Lue lisää OLKA-toiminnasta tästä linkistä.

Tapahtumakalenterit ja yhdistyspalstat

Toiminnasta voi välittää maksuttomasti tietoa muun muassa paikkakunnan/kaupungin tapahtumakalentereissa (kaupungin verkkosivut, lehti, järjestötalo tms.) tai paikallislehden yhdistyspalstalla.

Verkkosivut

Verkkosivuilla esitellään yhdistystä ja sen tarjoamaa toimintaa. Verkkosivut on syytä pitää aina ajan tasalla. Uusi henkilö voi liittyä jäseneksi verkkosivujen kautta. Verkkosivujen päivittämisen ohje löytyy tämän linkin takaa (pdf).


Ammattilaisille ja alueen asukkaille suunnattu viestintä ja vaikuttamistyö

Aivovammojen kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä. Lisäksi messuilla ja muissa isoissa tapahtumissa on mahdollista levittää aivovammatietoutta kaikille alueen ihmisille.

Ammattilaisille tietoa toiminnasta

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tietämys aivovammoista vaihtelee paljon. Lisäksi kaikki aivovammautuneiden ihmisten ja läheisten kanssa työskentelevät eivät tiedä aivovammayhdistyksen ja liiton toiminnasta. Kannattaakin siis tavata paikallisia ammattilaisia ja kertoa heille sekä oman yhdistyksesi että liiton toiminnasta. Ammattilaiset voivat sitten välittää tietoa eteenpäin asiakkailleen. Tarvittaessa voit kysyä liitosta apua ammattilaistapaamisen järjestämiseen.

Messuilla näkyminen

Järjestötalot, -yhteisöt ja oppilaitokset järjestävät yhdistyksille messuja, joissa omaa toimintaa voi esitellä ja jakaa esitteitä. Kannattaa ottaa selvää paikkakuntanne messutapahtumista. Tarvittaessa voit kysyä liitosta apua tapahtumissa näkymiseen.

@aivovammaliitto