Vapaaehtoiset mahdollistavat tuen niille, jotka sitä eniten tarvitsevat

Aivovammaliittoon kuuluu tällä hetkellä 10 jäsenyhdistystä ympäri Suomen ja yhdistyksillä on toimintaa lähes 30 eri paikkakunnalla. Kaikki aivovammayhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin eli yhdistyksissä ei ole yhtään palkattua työntekijää. Suurin osa yhdistystemme vapaaehtoisista ovat itse aivovammautuneita ja heidän läheisiään. Yhdistystoimintaan on lähdetty mukaan, koska yhdistyksistä saa vertaistukea muuttuneeseen elämäntilanteeseen ja moni kaipaa arkeen mielekästä tekemistä. Aivovammayhdistysten vapaaehtoiset toimivat suurella sydämellä toisia samassa elämäntilanteessa olevia auttaen. Aivovammaliitto pitää yhdessä jäsenyhdistysten kanssa ääntä aivovammautuneiden ja heidän läheistensä puolesta yhteiskunnassa.

Yhdistysten vapaaehtoiset ovat omakohtaisesti kokeneet, että elämä voi todella muuttua sekunneissa, eikä enää koskaan palaa ennalleen. Yhdistysten järjestämissä vertaistukiryhmissä ihmiset pääsevät jakamaan omia ajatuksiaan ja saavat huomata, että on muitakin, joiden elämän aivovamma on laittanut uusiksi. Vertaistukiryhmissä voi tavata ihmisiä, joista tulee elämän mittaisia ystäviä. Yhdistysten retket auttavat virkistäytymään ja mahdollistavat hetken irtioton arjen haasteista. Joillekin vertaistukiryhmät saattavat olla niitä ainoita paikkoja, joissa saa olla oma itsensä pelkäämättä ympäristön reaktioita.

Vaikka yhdistykset pyörivät vapaaehtoisvoimin, se ei tarkoita, että toiminnan ylläpitäminen olisi aina ilmaista, tai että sitä ei tarvitse koordinoida mitenkään. Aivovammaliitto tukee omia jäsenyhdistyksiään monin eri tavoin. Aivovammaliitto tarjoaa jäsenyhdistysten vapaaehtoisille tukea ja koulutusta. Työntekijät pitävät tiiviisti yhteyttä yhdistyskenttään ja huolehtivat, että vapaaehtoisilla on käytössään ajankohtaiset tiedot ja taidot, joita tämän päivän toiminnassa tarvitaan. Uusia toimijoita ei myöskään ole liikaa tarjolla yhdistyksissämme ja kaikki tuki mitä voimme tarjota vapaaehtoisille, mahdollistaa hyvän yhdistystoiminnan ja vertaistuen toteutumisen eri paikkakunnilla.

Valtiovarainministeriö jätti 13.8. esityksen ensi vuoden talousarviolle ja esityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan leikata peräti 127 miljoonaa euroa. Summa on 33 % vähemmän kuin tänä kuluvana vuonna. Jos esitys menee läpi, se tietää valtavaa iskua sote-järjestöille.  Leikkaukset osuvat kipeästi työkenttäämme, jossa teemme työtä niiden eteen, jotka eniten tarvitsevat apua ja tukea. Valtiovarainministeriön ilmoituksen myötä nousee mieleeni monta kysymystä: Onko meillä tulevaisuudessa henkilöstöresursseja yhdistyskentän tukemiseen? Mitä käy, jos jo nyt usein vähillä voimavaroilla toimivien vapaaehtoisten tuesta ja koulutuksesta joudutaan karsimaan? Miten voimme kehittää vapaaehtoistoimintaa jatkossa, jos meillä ei ole siihen rahaa? Pysyvätkö kaikki yhdistyksemme pystyssä ilman Aivovammaliiton tukea? Jos vapaaehtoisilta loppuu voimavarat, loppuuko vertaistuki eri paikkakunnilla?

Vapaaehtoistoiminnan arvoa ei ole aina helppo mitata rahalla, mutta uskallan väittää, että vertaistuki voi pelastaa jopa ihmishenkiä. Jotta voimme jatkossakin seisoa aivovammautuneiden ja heidän läheistensä tukena ympäri Suomen, me tarvitsemme toiminnan turvaamiseksi tulevaisuudessakin rahoituksen. Korona-aika on myös osoittanut, että tarvitsemme entistä enemmän erilaisia tukemisen muotoja, että pystymme auttamaan niitä, jotka ovat turvaverkkojen läpi tippuneet. Toivottavasti hallituksen syyskuun budjettiriihi päättää toisin ja voimme todeta, että nämä uhkakuvat leikkauksista olivat vain pahaa unta.

#onneksionjoku

Pihla Putkonen, järjestösuunnittelija
Aivovammaliitto

@aivovammaliitto