Arvokas elämä vaikuttavuuden hankinnan avulla

Palvelujen hankinnassa ollaan siirtymässä suoritteiden hankinnasta vaikuttavuuden eli asiakkaan saaman lopputuleman hankintaan. Hankkimalla asiakkaalle merkityksellisiä ja vaikuttavia asioita saadaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja pitkäaikaista säästöä taloudellisesti. Meillä jokaisella on erilaiset tarpeet ja toiveet, jotka vaihtelevat elämäntilanteen, iän, sairauksien tuomien toimintakyvyn rajoitteiden tai henkilökohtaisten ominaisuuksien vuoksi.

Voisiko asiaa lähteä tarkastelemaan Maslowin tarvehierarkian kautta. Pystyäksemme elämään hyvää ja omannäköistä elämää, tulisi kaikkien Maslowin tarvehierarkiapyramidissa olevien tarpeiden olla tyydytetty tai ainakin huomioitu.

Fysiologisten tarpeiden tyydyttyminen on elinehto elämälle. Näitä tarpeita ovat esimerkiksi hengittäminen, ruoka, liikunta, vesi ja uni. Voimme parantaa omaa hyvinvointiamme terveellisellä ruualla, riittävällä liikunnalla ja unella.

Turvallisuuden tunne lisää elämään vakautta ja terveyttä. Ilman turvallisuuden tunnetta ihminen voi kokea stressiä ja hermostuneisuutta.

Meillä on myös sosiaalisia tarpeita eli tarve olla rakastettu ja rakastaa, kuulua johonkin ryhmään ja olla hyväksytty. Tämä tarve on ollut nyt koronapandemian aikaan monella ihmisellä epätyydytetty ja se on voinut aiheuttaa ahdistusta ja stressiä. Toiset ihmiset tarvitsevat enemmän sosiaalisia suhteita, kun taas toiset voivat tarvita enemmän omaa aikaa.

Arvonanto: Ihminen tarvitsee itseluottamusta ja tunnetta olevansa arvokas. Tämän avulla ihminen pystyy solmimaan terveitä ihmissuhteita ja menestymään esimerkiksi työelämässä tai elämässä yleensäkin.

Itsensä toteuttamisen tarpeet sisältävät eri taitojen kehittämisen ja oman työmme suorittamisen. Nämä halut liittyvät moraaliseen ja henkiseen kehittymiseemme etsiessämme elämän tarkoitusta. Tähän voi kuulua esimerkiksi itsensä kehittäminen ja uusien taitojen oppiminen.

Minun arvokkaaseen ja hyvään elämään kuuluu liikuntaa päivittäin jossain muodossa, terveellistä ruokaa ja riittävästi unta. Turvallisuuden tunteeni muodostuu mm. luotettavista läheissuhteista ja merkityksellisestä työpaikasta. Tarvitsen sosiaalisia kontakteja ja haluan kokea olevani rakastettu ja arvokas. Haluan osoittaa rakkautta lähimmäisilleni ja ystäville. Tykkään työskennellä ihmisten kanssa ja saan toisista ihmisistä voimaa. Olen onnellinen, jos pystyn jatkuvasti oppimaan uusia taitoja joko opiskellen tai toisilta ihmisiltä.

Millaisista asioista sinun arvokas ja hyvä elämä voisi koostua?

Jos aivovammaisten henkilöiden palveluiden lähtökohtana olisi hyvä ja arvokas elämä, osatavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi voisivat löytyä tarvehierarkiasta. Tällöin hankittavia palveluita ei voi niputtaa yhteen palveluun tai suoritukseen, vaan jokaiselle henkilölle tulee hankkia juuri hänelle sopivat palvelut. Aivovammaisten henkilöiden oireet ja haasteet arjessa vaihtelevat paljon. Kahta samanlaista oirekuvaa ei ole, vaan jokaisen tarina on ainutkertainen. Tämän vuoksi jokaisella aivovammaisella on oikeus riittäviin tutkimuksiin, terapioihin, sosiaaliturvaan, kuntoutukseen ja hoitoon.

Aivovammaliitossa me ajamme aivovammaisten henkilöiden etuja, että jokaisella on mahdollisuus oman näköiseen ja arvokkaaseen elämään.

Toivotan mukavaa kesää ja vietetään erilainen kesä muistaen turvallisuus liikkuessa.

Päivi Puhakka
Toiminnanjohtaja, Aivovammaliitto

 

 

 

@aivovammaliitto