Aivovammatyötäkin voi tukea!

Monet tahot keräävät rahaa työhönsä mitä moninaisin keinoin. Isoimmat organisaatiot järjestävät tukikonsertteja ja mainostavat vetoavasti televisiossa – tai vähintäänkin radiossa. Yksi myy nauhoja, toinen järjestää lipaskeräyksen, kolmannelle kerätään kolehti, joku myy arpoja. Myös Aivovammaliitto tekee varainhankintaa, johon osallistumalla voi tukea aivovammautuneita ihmisiä ja heidän läheisiään uuteen alkuun vaikkapa ensi viikolla vietettävän Aivovammaviikon kunniaksi.

Suomessa on noin 135 000 yhdistystä, joista aktiivisesti toimivia on noin 100 000 kappaletta. Aivovammaliitto ja siihen kuuluvat aivovammayhdistykset kuuluvat tuohon aktiivisten toimijoiden joukkoon. Varainhankinta on tapa kerätä rahaa oman kohderyhmänsä hyväksi.

Rahankeräyksiin tarvitaan yleensä lupa Poliisihallitukselta. Pari poikkeustakin on. Pienimuotoisen ja lyhytaikaisen pienkeräyksen voi järjestää tekemällä kirjallisesti ilmoituksen poliisilaitokselle. Yhdistys voi myös järjestää arpajaiset ilman viranomaisten lupaa ja arpajaisveroa, mikäli arpojen myyntihinta on yhteensä maksimissaan 2 000 euroa ja voitot jaetaan samassa tilaisuudessa.

Poliisihallituksen keräysluvan saamiseksi pitää olla suunnitelma siitä, mihin kerätyt varat aiotaan käyttää. Saaduista tuloista pitää tehdä vuosi-ilmoitus kerran vuodessa riippumatta siitä, onko rahaa saatu ylipäätään kerättyä. Välillä kuulee väitteitä, jonka mukaan kerätyt rahat eivät oikeasti päädy tarvitseville, vaan johtoporras ja keräyskulut nielevät (lähes) koko potin. Väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä kaikkia varainhankintakeinoja säätelevät lait, ja lahjoituksien avulla tehdystä toiminnasta tai esimerkiksi apurahoista raportoidaan vuosittain poliisihallinnolle.

Aivovammaliitto ry:n toimintaan voi lahjoittaa rahaa esimerkiksi lahjoittamo.fi-sivuston kautta. Löydät lahjoituskohteemme osoitteesta https://lahjoittamo.fi/jarjestot/aivovammaliitto/ (linkki avautuu Lahjoittamo.fi). Vuoden 2021 aikana olemme käynnistäneet rahankeräyksen kolmeen kohteeseen: aivovammautuneiden harrastustoiminnan tukemiseen, aivovammaluentojen järjestämiseen ja aivovammatutkimustoimintaan.

Aikaa myöten näemme, kuinka paljon pääsemme jakamaan lahjoitusvaroja kolmelle eri kohteellemme.

Lahjoittaa voi myös soittamalla Aivovammaliiton keräyspuhelimiin

0600 18555 soittajahinta 5,09 €/puh + pvm
0600 14477 soittajahinta 10,01 €/puh + pvm

tai

suoraan pankkitilillemme, josta varat ohjataan jaettavaksi kolmelle lahjoituskohteellemme.

Helsingin OP Pankki
IBAN: FI25 5541 2820 0202 21
BIC OKOYFIHH

Lahjoituskanavistamme saa mielellään vinkata omille tuttavilleen, joilla voisi olla halua ja mahdollisuuksia tukea aivovammautuneita ihmisiä ja heidän läheisiään aivovamman muuttamassa arjessa.

Teksti: Pihla Putkonen ja Pia Warvas

@aivovammaliitto