Kannanotot ja lausunnot

Aivovammaliitto ry:n kevätliittokokous 24.4.2021: Aivovammadiagnoosi viivästyy usein yli viidellä vuodella (linkki avautuu sisäiselle sivulle)

10.5.2021

Aivovammaliitto ry tekemän kyselytutkimuksen mukaan lähes puolella aivovamman saaneista vammaa ei diagnosoida heti tapaturman jälkeen. Kun diagnoosi viivästyy, saa sen keskimäärin vasta 5 vuoden ja 4 kuukauden kuluttua vammautumisesta. Aivovammaliitto ry:n kevätliittokokousedustajat painottavat, että oikea-aikainen diagnosointi helpottaisi muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutumista ja parantaisi vammautuneen ihmisen elämänlaatua.


Aivovammaliitto ry:n liittokokous 24.10.2020 vaatii: Näe ihminen! (linkki avautuu sisäiselle sivulle)

24.10.2020

Aivovammaliitto ry.n syysliittokokous kokoontui 24.10.2020. Kokouksessa päätettiin julkaista kannanotto, jossa Aivovammaliitto ry muistuttaa, että myös näkymätöntä vammaa kantavien aivovammautuneiden henkilöiden sosiaaliseen, fyysiseen ja – ehkä ennen kaikkea – kognitiiviseen esteettömyyteen pitää kiinnittää huomiota.

_______________________________________________________________________

Aivovammaliiton kannanotto: Vakuutusyhtiöiden toiminta aivovammaisten korvauskäsittelyssä tulee yhteiskunnalle kalliiksi  (linkki avautuu sisäiselle sivulle)

28.10.2019

Aivovammaliitto ry:n syyskokouksen edustajat kokoontuivat 25.10.2019. Kokouksessa päätettiin julkaista kannanotto, jossa todetaan, että Aivovammaliitto ry vaatii avointa keskustelua vakuutusyhtiöiden korvausproblematiikasta ja vakuutusyhtiöitä kantamaan vastuunsa tekemästään vakuutussopimuksesta ja siihen sisältyvistä korvauksista.

_______________________________________________________________________

Aivovammaliiton kannanotto: Kuntoutusuunnitelmien lakisääteinen tehtävä ontuu! (linkki avautuu sisäiselle sivulle)

10.4.2019

Aivovammaliitto ry:n kevätkokouksen edustajat kokoontuivat 6.4.2019 ja toivat esille huolensa siitä, että usein kuntoutujilta puuttuu kuntoutussuunnitelma! Aivovammaliitto toteaa, että sopeutumisvalmennuskurssien kuntoutujilla suunnitelmia ei juuri ole.

_______________________________________________________________________

Lausunto: Koesuoritusta heikentävän syyn ottaminen ylioppilastutkinnossa – määräysluonnos (linkki avautuu sisäiselle sivulle)

6.3.2019

Keskivaikean ja vaikean aivovamman saaneiden ihmisten kuntoutuminen vaatii enemmän hoitoa, kuntoutusta ja tukitoimia, tällöin myös opintojen suorittaminen ja saatavissa oleva tuki ja erityisjärjestelyt tulee suunnitella eri toimijoiden kanssa.

_______________________________________________________________________

Lausunto: Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja (linkki avautuu sisäiselle sivulle)

15.2.2019

Lausuntopyyntö eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnasta: Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten, että tuo mielivaltaisuus poistuu.

_______________________________________________________________________

Aivovammaliiton viestit eduskuntavaaleihin 2019 (linkki avautuu sisäiselle sivulle)

4.2.2019

Aivovammaliiton vaikuttamistoiminnan tarkoituksena on aivovammautuneiden ja heidän läheistensä aseman parantaminen. Tuomme valtakunnan tasolla vammautuneiden ääntä esille poliittiseen päätöksentekoon sekä yhteistyöhön viranomaisten, muiden järjestöjen ja liittojen sekä alan ammattilaisten kanssa.

_______________________________________________________________________

Lausuntopyyntö Aivovammaliitolle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenne- ja  potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (linkki avautuu sisäiselle sivulle)

10.1.2019

Esityksessä ehdotetaan, että liikennevahinkolautalautakunta ja potilasvahinkolautakunta yhdistetään liikenne- ja potilasvahinkolautakunnaksi. Aivovammaliitto ry kannattaa ehdotusta tietyin edellytyksin.

@aivovammaliitto

Tilaa uutiskirje