Kysely omaisille alkuvaiheen tuesta

Terveystieteiden maisteriopiskelija Julia Choustikova toivoo omaisilta vastauksia kyselyyn, jonka avulla tutkitaan aivovammapotilaiden omaisten kokemuksia terveydenhuollon ammattilaisten antaman tuen riittävyydestä hoidon alkuvaiheessa sairaalassa silloin, kun heidän läheisensä vammautui. Tutkimuksen tulokset antavat tietoa siitä, mihin akuuttia tukea omaiset eniten kaipaavat.
 
Tutkimuksen tavoitteena on edistää aivovammapotilaiden ja heidän omaisten sopeutumista muuttuneessa elämäntilanteessa. Kysely on auki 1.9.2017 saakka.

@aivovammaliitto