Tee Kypärätemppu! -hanke kertoi nuorille aivoista kypärätuputtamisen sijaan

Uteliaisuuden herättäminen on ennaltaehkäisyn paras keino ja tämä todistettiin hankkeen 3,5 vuoden aikana todeksi.

”Ei sellasta perinteistä kypäräpakotusta ainakaan.”

Muun muassa tällaisella oppilastoiveella lähti liikenteeseen Tee Kypärätemppu! -hankkeen sisältöjen kehittäminen hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna. Aloitimme toiminnan vuonna 2018 oletuksella, ettei nuoria juurikaan kiinnosta perinteinen kypäräkampanjointi ja tämän oletuksen myös tutkimukset vahvistivat. Kypäräsisältöä otettiin kuitenkin hankkeen toimintoihin maltillisesti mukaan, ”koska niin on aina tehty”. Palautteiden myötä vahvistui kuitenkin ajatus siitä, että nyt pitää palata vähän taaksepäin. Miksi kypärää käytetään? Jotta aivot eivät vaurioidu. Miksi on huono juttu, jos aivot vaurioituvat? Koska aivot ovat aika ihmeellinen asia. Kuinka niin ihmeellinen? Tähän ihmettelyyn pureutui Tee Kypärätemppu, joka olisi voinut olla myös Tee Aivotemppu.

Tee kypärätemppu -hankkeen kolme vuotta

Tee Kypärätemppu-hanke päättyi kesäkuussa 2021. Alussa hanke keskittyi kehittämään aivoihin ja aivojen suojelemiseen painottuvaa opetuskokonaisuutta, joka antaisi rohkaisevan sysäyksen aivojen kiinnostavaan maailmaan. Seuraavassa vaiheessa hanke aloitti kokonaisuuden pilotoinnin kolmessa koulussa ja kiersimme vetämässä Aivokiihdyttämöiksi kutsuttuja opetustilaisuuksia Keski-Suomessa, Tampereella ja Espoossa. Kolmannessa vaiheessa aloitettiin opetusmateriaalien arviointi ja ryhdyttiin paketoimaan hankittua tietoa sellaiseen muotoon, mikä voisi jäädä elämään hankkeen päättymisen jälkeenkin. Tästä ajatuksesta ja koronan vaikutuksesta syntyi yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa Päästä pyörällä -mobiilipeli, joka vie oppilaat ja muut aivoista innostuneet yhden oppitunnin mittaiselle matkalle aivoihin helpolla ja innostavalla tavalla. Peli mahdollistaa opetuksen missä vain, milloin vain ja opettajat voivat käyttää sitä itsenäisesti tai osana muita materiaaleja. Pelistä löydät muun muassa videotarinoita, monivalintatehtäviä, testejä sekä audiota. Peli on suunniteltu lähinnä opettajien käyttöön, mutta kuka tahansa voi sen ladata Aivovammaliiton sivuilta itselleen.

Tutustu Tee kypärätemppu! -hankkeeseen ja sen tuottamiin materiaaleihin tästä (linkki avautuu sisäiselle sivulle).

@aivovammaliitto