Tee kypärätemppu -hanke

Tee Kypärätemppu!- hanke kertoo nuorille aivoista kypärätuputtamisen sijaan

– uteliaisuuden herättäminen on ennaltaehkäisyn paras keino.

”Ei sellasta perinteistä kypäräpakotusta ainakaan.”

Muun muassa tällaisella oppilastoiveella lähti liikenteeseen Kypärätempun sisältöjen kehittäminen ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Aloitimme toiminnan vuonna 2018 oletuksella, ettei nuoria juurikaan kiinnosta perinteinen kypäräkampanjointi ja tämän oletuksen myös tutkimukset vahvistivat. Kypäräsisältöä otettiin kuitenkin hankkeen toimintoihin maltillisesti mukaan, ”koska niin on aina tehty”. Palautteiden myötä vahvistui kuitenkin ajatus siitä, että nyt pitää palata vähän taaksepäin. Miksi kypärää käytetään? Jotta aivot eivät vaurioidu. Miksi on huono juttu, jos aivot vaurioituvat? Koska aivot ovat aika ihmeellinen asia. Kuinka niin ihmeellinen? Tähän ihmettelyyn pureutuu Tee Kypärätemppu, joka voisi nykyisin olla myös Tee Aivotemppu.

Aivoista oppimisen tärkeys

Haluamme perustella nuorille ja opettajille aivoista oppimisen tärkeyttä seuraavilla väittämillä, jotka ovat ennaltaehkäisevän työmme ytimessä. Oletko Kypärätempun kanssa samaa mieltä?

1.      Meillä jokaisella on yksi ainoa kappale aivoja eikä aivoille toistaiseksi ole löydetty korvaavia osia. Kun kiinnostut siitä mitä kallosi sisältä löytyy, haluat todennäköisesti pitää aivoistasi huolta monin eri tavoin.

2.      Aivot mahdollistavat meille kaiken. Syömisen, puhumisen, tunteet, ajattelun sekä tietysti hurjan määrän erilaisia taitoja. Kun osaat pitää huolta aivoistasi, ne pystyvät ihmeellisiin juttuihin.

3.      Sutjakkaasti toimivia aivoja ei huomaa ajatellakaan, mutta kun aivot vaurioituvat, se vaikuttaa elämään hyvin monella eri tavalla. Mitä enemmän opit, sitä enemmän kypärän käyttäminenkin alkaa tuntua houkuttelevalta.

4.      Sinulla on hallussasi yksi suurimmista mysteereistä omassa kehossasi: suurin osa aivoista on edelleen tuntematonta aluetta ja opimmekin jatkuvasti lisää, miten tämä monimutkainen väline toimii. Haluatko sinä olla mukana tutkimusretkellä?

Tee kypärätemppu -hankkeen kolme vuotta

Tee Kypärätemppu on saavuttanut viimeisen toimintavuotensa. Alussa hanke keskittyi kehittämään aivoihin ja aivojen suojelemiseen painottuvaa opetuskokonaisuutta. Seuraavassa vaiheessa hanke aloitti kokonaisuuden pilotoinnin kolmessa koulussa ja kiersimme vetämässä Aivokiihdyttämöitä yhteensä 9 kertaa Keski-Suomessa, Tampereella ja Espoossa. Kolmannessa vaiheessa aloitettiin opetusmateriaalien arviointi ja ryhdyttiin paketoimaan hankittua tietoa sellaiseen muotoon, joka voisi jäädä elämään hankkeen päättymisen jälkeenkin. Opetusmateriaalien toteuttamisen ohessa hankkeessa on suurimman osan ajasta pyörinyt viestintäkoordinaattorin vastuulla somepainotteinen viestintä, jonka tavoitteena on ollut tiedon levittäminen hankkeen pilotoinnin ulkopuolelle. Aikatauluja ja sisältöjä on kuitenkin muutettu olosuhteisiin sopivammaksi ja myös kouluyhteistöitä on jouduttu henkilöstöresurssien ja muuttuneiden tilanteiden vuoksi vähentämään merkittävästi.

Tee kypärätemppu -hankkeen opetusmateriaalit

Hankkeen opetusmateriaalit tulevat sisältämään Aivovammaliitolle suunnatun koulutuspaketin, jota voisi ideaalitilanteessa vetää kuka vain liiton työntekijä. Opettajille valmistuu omat oppaat aivo-opetusta varten ja näiden ohelle on valmistunut myös mobiilipeli, joka toimii aivo-opetuksen välineenä itsenäisesti tai muiden opetusmateriaalien osana. Halusimme luoda hyvin matalan kynnyksen välineen aivo-opetukseen, jolloin kallistuimme kevyen opetuspelin kehittämiseen. Peli ei sisällä kaikkea Aivokiihdyttämöihin kerättyä tietoa, mutta se luo yhdessä oppitunnissa läpileikkauksen siihen, miksi aivot ovat ihmiselle korvaamaton elin, mitä tarkoittaa aivotärähdys tai aivovamma ja miten aivoista voi pitää huolta. Peliä luotiin yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa Seppo.io-alustalle, joka mahdollistaa meille opetuspelin toteuttamisen yksinkertaisimmalla ja edullisimmalla tavalla.

Esittelemme pelin osia somessa ja/tai jaamme siihen käyttöoikeuksia, jotta Aivovammaliiton jäsenet voivat käydä sitä testaamassa. Pelin toteutuksessa on ollut mukana myös aivovammanuoria ja muita vapaaehtoisia videoiden muodossa, sillä halusimme varmistaa aivovammatietoisuuden olevan merkittävä osa peliä.

PS. Otamme vastaan kaikenlaisia kommentteja ja palautetta, joten olehan rohkeasti yhteydessä, mikäli jotain tulee mieleen.

Lisätietoja:
Henna Väänänen
projektikoordinaattori
henna.vaananen(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 452 5611

@aivovammaliitto

Tilaa uutiskirje