Yli 75-vuotiaiden vammaispalvelut turvattava

Aivovammaliitto ry:n kevätliittokokousedustajat ovat huolestuneita hallituksen esityksestä, jonka mukaan yli 75-vuotiaat vammaiset ihmiset rajattaisiin vammaispalvelulain ulkopuolelle. Aivovammaliitto edellyttää, että kaikki muut vaihtoehdot tutkitaan ennen lopullisen päätöksen tekemistä, sillä vamma ja sen aiheuttamat toimintakyvyn rajoitteet eivät katoa ihmisen ikääntyessä.

Käytännössä muutos tarkoittaisi sitä, että muun muassa henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut ja palveluasuminen tulisivat vammaispalvelulain sijaan sosiaalihuoltolain perusteella ja olisivat näin sekä harkinnanvaraisia että maksullisia.

Kevätliittokokous toteaa, että on väärin säästää heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä. Lisäksi kunta joutuisi joka tapauksessa turvaamaan vähävaraisen vammaisen ikäihmisen palveluiden rahoittamisen asiakasmaksulain mukaisesti alentamalla maksuja, jättämällä ne perimättä tai tarvittaessa toimeentulotukea myöntämällä.

Epäkohtana on myös, ettei esimerkiksi ikääntyneellä aivovammaisella ihmisellä ole tarpeeksi toiminta- ja aloitekykyä tällaisten virastoasioiden hoitamiseen. On mahdollista, että tarpeellisia ja arvokasta vanhuutta ylläpitäviä palveluita jäisi kokonaan hakematta ja saamatta.

Liittokokousedustajat kysyvät myös, että jos kunta joutuu jatkossa tekemään erikseen päätöksen jokaisen yli 75-vuotiaan vammaisen kohdalla, syntyykö aitoja säästöjä lainkaan – vai onko tämä ratkaisu, joka loppujen lopuksi maksaa enemmän kuin mitä siitä kertyy säästöjä?

LISÄTIETOJA:

Toiminnanjohtaja Anne Porthén
anne.porthen@aivovammaliitto.fi
p. 050 536 6390

@aivovammaliitto