Vastaa ja vaikuta: vammaisten oikeuksien toimintaohjelma

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus astui Suomessa voimaan 10.6.2016. Nyt valmistellaan ensimmäistä valtionhallinnon toimintaohjelmaa vammaissopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

Toimintaohjelman pohjaksi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE kartoittaa oikeuksien toteutumisen nykytilaa ja haasteita. Tämä kysely toimii pohjana toimintaohjelmatyölle.

Vastaamalla kyselyyn 15.9.2017 mennessä voit vaikuttaa siihen, mitä asioita toimintaohjelmassa painotetaan.

@aivovammaliitto