Vammaisten eläkkeensaajien asumistuen leikkaus on peruttava

vf

Uusi hallitusohjelma iskee kipeimmin pienituloisiin, kansaneläkkeen varassa eläviin vammaisiin kansalaisiin. Indeksijäädytys, lääkekorvausten pienentäminen, taksimatkakorvausten omavastuun suurentaminen, sähkö-, kiinteistö- sekä lämmityspolttoaineiden verojen korotukset sekä palvelumaksujen nostot ovat kohtuuttomia pienituloisille. Kun eläkkeensaajien asumistukea pitäisi elämisen kustannusten nousun vuoksi nostaa, hallitus on sitä heikentämässä.

Eniten asumistukea menettävät laskelmiemme mukaan itsenäisesti asuvat eläkkeensaajat. Asumistuen leikkaus vähentää takuueläkettä saavien ja vuokralla asuvien vammaisten henkilöiden käytettävissä olevia tuloja enimmillään 100 – 130 €/kk. Vähennyksen suuruuteen vaikuttavat asunnon koko ja asukkaan tarvitsemat apuvälineet. Eniten häviävät ne, joilla on pienimmät tulot suhteessa asumiskustannuksiin.

Leikkaus on järjetön, koska itsenäinen asuminen ja sen tukeminen ovat keskeisiä keinoja kalliin laitosasumisen purkamisessa.

Leikkausten seurauksena kasvava määrä vammaisia kansalaisia joutuu elämään köyhyydessä ja heidän ostovoimansa vähenee entisestään. Luvattu takuueläkkeen korotus 20 euroa/kk ei tilannetta miksikään muuta.

THL:n helmikuussa 2015 julkaiseman raportin mukaan perusturva ei Suomessa riitä elämiseen. Kuluttajatutkimuskeskus laski vuonna 2014 minimisummat, joilla voi elää kohtuullisesti: yksin asuvalla se on asumisenmenojen jälkeen 675 euroa kuukaudessa ja eläkeläisellä 605 euroa. Raportti osoittaa, että perusturvan varassa elävän tulot jäävät 71 prosenttiin minimistä: yksin asuville 479 euroa kuussa asumismenojen jälkeen ja 430 euroa eläkeläisille. Perusturvalla tarkoitetaan Kelan kautta tulevaa sosiaaliturvaa. Vammaisten henkilöiden tulot muodostuvat käytännössä takuu- ja kansaneläkkeestä.

Laskelmamme osoittavat, kuinka eläkkeensaajien asumistukeen aiottu leikkaus kohdistuu vammaisiin ihmisiin eri asumismuodoissa ympäri Suomea. Leikkaus johtaa vammaiset eläkkeensaajat pysyvästi toimeentulotuelle. Tämä ei ole ihmisarvon eikä ihmisoikeuksien mukaista. Se johtaa myös sosiaalityön ja hallintokustannusten kasvuun kunnissa, kun eläkkeensaajat joutuvat entistä enemmän turvautumaan kunnan kustantamaan toimeentulotukeen.

Suomi on ratifioimassa YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen. Vetoamme Juha Sipilän hallituksen sosiaaliseen omatuntoon, jotta hallitus ottaa asumistukiasian uuteen tarkasteluun ja peruu tavoitteensa asumistukien yhdistämisestä. Tavoitellun 123 miljoonan euron leikkauksen seuraukset kohdistuvat maamme köyhimpään kansanosaan, eri tavoin vammaisiin henkilöihin.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, joiden alla toimii runsaat 40 järjestöä ja säätiötä.

Aiheesta on perustettu myös addressi. Sen voi allekirjoittaa netissä.

@aivovammaliitto