Vakuutusyhtiöiden toiminta aivovammaisten korvauskäsittelyssä tulee yhteiskunnalle kalliiksi

28.10.2019

Lakisääteiset vakuutukset ovat osa yhteiskuntamme kokonaisjärjestelmää. Lakisääteisissä vakuutuksissa yhteiskunnan vastuuta on siirretty kaupallisille toimijoille, jotka saavat vastineeksi vakuutustuloja. Myös lakisääteisiä vakuutuksia myyvien yhtiöiden tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon voittoa, jotta voivat tulouttaa osan voitosta omistajilleen ja nostaa omistajien omaisuuden arvoa.

Jos lakisääteisiä vakuutuksia myyvät vakuutusyhtiöt eivät korvaa vahinkoja vakuutusehtojen mukaisesti, siirtävät omia kustannuksiaan vakuutetuille ja yhteiskunnalle.

Tällaisia siirtoja ovat muun muassa työkyvyttömyyseläke, kuntoutus, hoito ja korvaukset vammautuneelle ihmiselle.

1. Työkyvyttömyyseläke

Kela ja työeläkejärjestelmä joutuvat maksajaksi = kaikki kansalaiset osallistuvat kustannuksiin.

2. Kuntoutus

Kela tai kunta joutuu korvaamaan kuntoutuksen = kaikki kansalaiset osallistuvat kustannuksiin.

Tämän vuoksi kuntoutuksen aloitus voi myöhästyä. Myöhästyminen tekee kuntoutuksesta oikea-aikaisesti aloitettua kuntoutusta tehottomamman. Se aiheuttaa myös lisää kärsimyksiä vammautuneelle ihmiselle, joka joutuu kärsimään usein kohtuuttoman pitkään oireineen epävarmuudessa ja ilman kuntoutusta. Tämä tuo mukanaan sen, että kaikkien kustannukset nousevat.

3. Hoito

Nykyisin sairaanhoitopiirit ja kunnat joutuvat kantamaan kustannukset = kaikki kansalaiset osallistuvat kustannuksiin.

Myös vammautuneet ihmiset itse joutuvat maksamaan osan kustannuksista.

4. Korvaukset vammautuneelle ihmiselle

Kun korvauksia ei tule, voi vammautunut ihminen joutua turvautumaan sosiaalitukiin = kaikki kansalaiset ja vammautuneet osallistuvat kustannuksiin.

Ennen kuin työtapaturmiin ja liikennevakuutuksiin tuli niin sanottu täyskustannusvastuu, vakuutusyhtiöt tilittivät valtiolle kiinteän summan, jolla oletettiin hoidettavan vakuutusyhtiöiden vastuut.

Tilanteen selkiyttämiseksi, ja osaltaan kustannusten kontrolloimiseksi, säädettiin täyskustannusvastuulaki, jonka myötä vakuutusyhtiöt alkoivat vastaamaan vammautuneiden vakuutustapahtumaan liittyvistä kustannuksista kokonaisvaltaisesti. Tämän vastuun myötä vakuutusyhtiöt alkoivat kontrolloida kustannuksia, mikä puolestaan toi mukanaan paljon negatiivisia asioita vammautuneen ihmisen kannalta. Niistä merkittävimpiä ovat syy-yhteyden kieltäminen, kuntoutuksen minimoiminen ja tarpeellisten hoitotoiminpiteiden, asunnonmuutostöiden ja apuvälineiden minimoiminen.

Aivovammaliitto ry:n näkemys

Jos lakisääteiset vakuutusyhtiöt vastaisivat omista kustannusvelvoitteistaan täysimääräisesti, parantaisi tämä huomattavasti eläkkeiden rahoitusongelmaa ja auttaisi sote-kustannusten nousun leikkaustavoitteissa.

Aivovammaliitto ry vaatii avointa keskustelua vakuutusyhtiöiden korvausproblematiikasta ja vakuutusyhtiöitä kantamaan vastuunsa tekemästään vakuutussopimuksesta ja siihen sisältyvistä korvauksista.

@aivovammaliitto