Neuroneuvomon työelämäneuvontaa ja -valmennusta tarjolla vielä elokuuhun asti

Neuroneuvomo-hanke on tuottanut työelämävalmennusta Varsinais-Suomen alueella sekä valtakunnallista työelämäneuvontaa Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton kohderyhmille loppuvuodesta 2017 lähtien. Hankkeen työelämävalmennuksessa on ollut mukana jo liki 50 valmennettavaa ja työelämäneuvontaa on annettu yli 500 kertaa.

Hanke jatkuu vielä elokuuhun 2021 asti ja nyt valmennukseen pääsee myös Varsinais-Suomen ulkopuolelta verkkovalmennuksena. Myös hankkeen toteuttama valtakunnallinen työelämäneuvonta Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton kohderyhmille jatkuu hankkeen loppuun asti.

Työelämävalmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla työelämään osallistumisen haasteena ovat kognitiiviset oireet kuten uupumus, keskittymisen, tarkkaavaisuuden, hahmottamisen tai muistamisen vaikeutuminen tai haasteita oppimisessa. Asiakas voi olla joko työtä vailla tai haasteet voivat liittyä työssä pysymiseen.

Tyypillinen valmennus kestää noin 3 kk sisältäen henkilökohtaisia tapaamisia tai verkkotapaamisia yksilöllisen suunnitelman mukaisesti sekä tarvittaessa valmentajan mukana oloa työpaikalla tai työllistymiseen liittyvissä palavereissa.

Työelämäneuvonnasta saat vastauksia muihin työllistymiseen tai työelämässä jatkamiseen liittyviin kysymyksiin kuten tietoa työajan lyhentämisestä, työolosuhteiden järjestelyistä, ammatillisesta kuntoutuksesta sekä työllistymisestä osatyökykyisenä.

Lisätietoa: www.neuroliitto.fi/neuroneuvomo-hanke (linkki avautuu ulkoiselle sivustolle Neuroneuvomo)

@aivovammaliitto