Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto etsivät varsinaissuomalaisia omaishoitajia hankkeeseen

Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto etsivät varsinaissuomalaisia omaishoitajia mukaan OmaTyky-hankkeeseen.

OmaTyky – Omaishoitajien työllistymisen ja työkyvyn tukeminen -hanke (1.3.2020-31.8.2022, ESR-rahoitus) tukee omaishoitajia, jotka ovat kiinnostuneita työllistymis- ja urakehitysmahdollisuuksien sekä hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisestä. Hankkeeseen etsitään Varsinais-Suomessa asuvia työikäisiä omaishoitajia, jotka ovat joko työttömiä tai työelämän ulkopuolella olevia. Osallistujat pääsevät edistämään omaa hyvinvointiaan ja työllistymiseen tähtääviä valmiuksia. Halutessaan osallistuja pääsee kehittämään omaishoitajan tilanteen huomioon ottavia työllistymiseen tähtääviä palveluja laajemminkin.

Alkukartoituksessa selvitetään omaishoitajan voimavaroja, tuen tarvetta jaksamiseen ja työllistymistä estäviä ja edistäviä tekijöitä. Yhdessä omaishoitajan kanssa suunnitellaan tavoitteet arjen hallinnan, työ- ja toimintakyvyn ja työllistymisen edistymiseksi. Sekä alkukartoitus että palvelut toteutetaan suureksi osaksi etänä, joten osallistuminen ei juurikaan vaadi kotoa lähtemistä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston kanssa.

Lisätietoa www.turkuamk.fi/omatyky ja kirsi.karlsson@turkuamk.fi

@aivovammaliitto