Aivovammautuneen ihmisen aivoterveyden edistäminen (pdf)

@aivovammaliitto