Tukea

Neuvonta ja liiton toiminta

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina. Toiminnan tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen.

Aivovammaliitto tarjoaa neuvontaa ja toimintaa aivovamma-asioissa vammautuneille ja heidän läheisilleen sekä ammattilaisille.

Lisätietoa yleisistä vammaispalveluista saa Vammaispalvelujen käsikirjasta (linkki avautuu ulkopuoliselle sivustolle)

@aivovammaliitto