Parikurssi 17.–20.9.2024

Kylpylähotelli Rauhalahti Katiskaniementie 8, Kuopio

Haku: 26.7.2024 mennessä Kurssi on tarkoitettu pariskunnille, joista toinen on aivovammautunut ja vammautumisesta on kulunut vähintään kolme vuotta. Kurssilla keskitytään erityisesti parisuhde­teemaan. Kurssin tavoitteena on käsitellä vammautumisen vaikutuksia parisuhteeseen, saada uusia näkökulmia muilta samassa tilanteessa olevilta ja vahvistaa voimavaroja muuttuneessa elämäntilanteessa. Kurssi sisältää ryhmä- ja parikeskusteluja sekä toiminnallisia osuuksia.

Sopeutumisvalmennuskurssi pariskunnille 23.–27.9.2024

Kylpylähotelli Rauhalahti Katiskaniementie 8, Kuopio

Haku: 26.7.2024 mennessä Kurssi on tarkoitettu pariskunnille, joissa toisella on aivovamma ja vammautumisesta on kulunut ainakin kaksi vuotta. Kurssilla annetaan asiantuntijatietoa aivovamman jälkitila­oireista, käsitellään muuttuneeseen parisuhdetilanteeseen liittyviä asioita ja pyritään vahvistamaan osallistujien voimavaroja. Kurssilla vaihdetaan kokemuksia arjessa toimimisesta ja pohditaan yhdessä vammautumisen merkitystä parisuhteen kannalta. Ohjelma sisältää ohjattuja ryhmäkeskusteluja, asiantuntijoiden alustuksia ja yhteistä toimintaa. Kurssilla […]

Toimintakykyä liikkumalla – toiminnallinen sopeutusmisvalmennuskurssi 7.–9.10. ja 25.–27.11.2024

Liikuntakeskus Pajulahti Pajulahdentie 167, Nastola

Aika: Kaksiosainen kurssi 7.–9.10. ja 25.–27.11.2024 Paikka: Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola. www.pajulahti.com Haku: 26.7.2024 mennessä Kurssi on tarkoitettu aivovamman saaneille henkilöille, jotka haluavat saada uusia keinoja edistää kuntoutumistaan liikun­nan avulla. Kurssilla annetaan asiantuntijatietoa aivovamman jälkitilaoireista ja vaikutuksista liikunta- ja toimintakykyyn sekä kokeillaan ohjatusti erilaisia liikuntamuotoja. Tavoitteena on saada uusia kokemuksia ja tietoa, joita voi hyödyntää arjessaan […]

Perustietoa aivovammoista– sopeutumisvalmennuskurssi vammautuneille ja heidän läheisilleen 28.10.–1.11.2024

Peurunka Peurungantie 85, Laukaa

Haku: 30.8.2024 mennessä Kurssi on tarkoitettu aivovamman saaneille henkilöille, joilla vammautumisesta on kulunut vähintään vuosi. Kurssilla annetaan asiantuntijatietoa aivovammoista, käsitellään vam­man aiheuttamien muutosten tiedostamista ja omien voima­varojen hyödyntämistä kuntoutumisen tukena. Kurssi antaa mahdollisuuden tavata muita samankaltaisessa tilanteessa olevia, jakaa omia kokemuksia ja oppia muilta. Kurssille voi hakea myös yhdessä läheisen kanssa. Tälle kurssille tarvitset maksusitoumuksen.

Mitä nyt? -kurssi 5.–8.11.2024

Peurunka Peurungantie 85, Laukaa

Haku: 20.9.2024 mennessä Kurssi on tarkoitettu viime vuosina aivovamman saaneille, joilla vammautumisesta on kulunut vähintään vuosi. Kurssil­la annetaan asiantuntijatietoa aivovammoista ja käsitellään vammautumisen merkitystä omassa elämässä. Kurssilla keskitytään vamman aiheuttamien muutosten tiedostami­seen, sosiaalisten suhteiden aktivoimiseen ja omien voimavarojen hyödyntämiseen kuntoutumisen tukena. Kurssi antaa mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia aivovamman jälkitilaoireista samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Kurssille voi hakea […]

Sopeutumisvalmennuskurssi – Väsyvyys, voimavarat ja hyvinvointi 11.–15.11.2024

Ruissalo Spa & Hotel Ruissalon puistotie 640, Turku

Haku: 27.9.2024 mennessä Kurssi on tarkoitettu aivovamman saaneille henkilöille, joiden vammautumisesta on vähintään kolme vuotta ja jotka haluavat saada uusia keinoja vamman kanssa elämiseen. Kurssilla annetaan asiantuntijatietoa väsyvyysoireista ja etsitään yhdessä keinoja vahvistaa toimintakykyä ja hyvin­vointia. Tavoitteena on oppia tunnistamaan oma väsyvyys, löytää keinoja tulla paremmin toimeen oireiden kanssa ja vahvistaa omia voimavaroja. Kurssille voi […]

@aivovammaliitto