Syysliittokokouksessa tuleva vuosi lukkoon

Syysliittokokouksessa määritellään tulevan vuoden suuntaviivat. Tärkeä syysliittokokouksen anti on myös hallitusvalinnat. Nykyinen puheenjohtaja Heikki Harri valittiin yksimielisesti jatkamaan hallituksen puheenjohtajna kaudelle 2016 – 2017. Hallituksessa jatkamaan äänestettiin Timo Kallioja (AVY) ja Sanna Välilä (Keski-Suomi). Uutena pestin sai Kari-Pekka Rauhala.  (AVY). Kallioja ja Välilä ovat käytettävissä.
Hallituksen varajäseninä valittiin yksimielisesti jatkamaan Terje Vainio, Reijo Salo ja Jenna Leppelmeier.

HALLITUS vuonna 2016 on seuraavanlainen:
Heikki Harri, pj (2016 – 2017)

Anna-Maria Marttila, Oulu (2015-16)         vara: Taina Mäkitalo, S-K (2015-16)

Timo Kallioja, Avy (2016-17)                        vara: Terje Vainio, S-K (2016 –2017)

Sanna Välilä, K-S (2016-17)                          vara: Reijo Salo, E-P (2016 – 2017)

Jaana Hattunen K-S (2015-16)                     vara: Jyrki Itäsalmi, E-P (2015-16)

Markku Onnela, E-P(2015-16)                      vara: Marko Eilittä, Kymi (2015-16)

Kari-Pekka Rauhala, Avy (2016-17)              vara: Jenna Leppelmeier, Avy (2016 – 2017)

Yhdistystoiminnassa vuonna 2016 korostuvat Skypen avulla järjestettävät koulutukset, yhdistysten koulutustarpeiden kartoitus ja räätälöidyt koulutukset. Nuorille järjettään PääFest ja aktiiveille Liittopäivät. Itä-Suomeen perustetaan uusi aivovammayhdistys. Toimintaryhmiä perustetaan tarpeen mukaan niille alueille, joilla ei vielä ole toimintaa. Tarkoituksena on järjestää myös Aivomyrsky-työnimellä kulkeva aikuisten tapahtuma.

Vertaistukitoiminnassa pääpainona on siirtää perusvertaistukitoiminta yhdistysten vastuulle. Tämän avulla liittotason vertaistukitoimintaa voidaan kehittää esimerkiksi tutor-toiminnan käynnistämisellä, Jyvä-verkoston hyödyntämisellä ja akuutin vertaistukitoiminnan käynnistämisellä.

Kokemuskoulutuksessa korostuu kokemuskouluttajien mukaan ottaminen kaikkiin liiton ja yhdistysten toimintaa esitteleviin tapahtumiin. Käynnistellään myös kokemusasiantuntijakoulutusta. Liiton ensimmäiseksi kokemusasiantuntijaksi on tällä viikolla valmistunut Harri Hyvärinen.

Neuvonta-, koulutus- ja vaikuttamistyössä jatketaan valtakunnallisella tasolla erityisesti palvelutaloissa ja hoitokodeissa.

Tiedotuksen kärkinä on esiteuudistus ja sosiaalinen media. Yhdistyksiin tarjotaan viestintäsuunnitelmakoulutusta ja opastusta sosiaalisen median hyödyntämisestä. Aivoitus ilmestyy neljästi ja sitä kehitetään entistä aikakauslehtityyppisemmäksi ja monipuolisemmaksi. Aletaan suunnitella uutta tiedotushanketta nuorison pyöräilykypäränkäyttöinnon lisäämiseksi.

Sopeutumisvalmennuksessa järjestetään kuusi omaa kurssia ja

hallinnossa kevätliittokokous pidetään 9.4.2016 ja syysliittokokous 22.10.2016.

@aivovammaliitto